Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy diel neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja, ktoré vznikli počas štvordňového plenéra v Sudoparku v Klokočove "ARCHITEKTÚRA V KRAJINE". Vernisáž bude 13. 8. 2019 o 14.00 hod v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Výstavu si budete môcť pozrieť do 29. 9. 2019. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Pozvánka na vernisáž

V dňoch 18. - 21. 7. 2019 prebiehal v kysuckom SUDOPARKU v Klokočove tematický výtvarný plenér nazvaný “Architektúra v krajine”. Zúčastnilo sa ho spolu trinásť neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja.

Výtvarníci pod vedením lektorov Zoltána Agócza a Erika Klapitu vytvorili množstvo jedinečných diel kysuckej dedinky. V maľbe sa zamerali na exteriér, rôzne pohľady, prierezy architektúry v krajine. Naučili sa a vyskúšali si nové techniky maľby. Počas výtvarného štvordnia prebiehali workshopy, diskusie a spoločné rozbory diel. Výtvarníci z rôznych regiónov nášho kraja sa vzájomne obohacovali a inšpirovali svojou tvorbou. Výtvarný plenér končil výstavou novovzniknutých diel všetkých účastníkov a odborným zhodnotením plenéra.

Projekt “Architektúra v krajine” zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Arch. 4

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na zhliadnutie výstavy fotografií Jarmily Janikovej z Rakovej, ktorá je nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 16. 7. do 3. 9. 2019

ŽIJÚ MEDZI NAMI...

pozvánka ZIJÚ MEDZI NAMI page 0001

Michaela Straňavová nar. 2006 v Čadci
Matka - Kristínka Čečotková rod. Straňavová

 Miška sa narodila s poruchou metabolizmu, spôsobenou genetickou vadou. Jej choroba sa volá Mukopolysacharidóza III A, San Filippo. Je to vzácna choroba. Prvé príznaky ochorenia sa zvyčajne vyskytujú vo veku 2-6 rokov u detí s predchádzajúcim normálnym vývojom. Postihnuté deti majú veľmi podobné črty tváre. Za týmto názvom sa skrýva malá chyba v genóme, ktorá spôsobuje to, že telo nedokáže odbúravať určité odpadné látky (metabolity). Tieto látky sú neutralizované v jeho bunkách a to bunky nezvratne poškodzuje. Pre tento syndróm je typické predovšetkým poškodzovanie mozgových buniek a celého centrálneho nervového systému. Postupne zabúda slová, ktoré sa naučila. Prestáva rozumieť, začína sa horšie pohybovať, stráca psychické a pohybové (motorické) schopnosti. Ostáva na vozíku, neskôr ležiaca. Deti s týmto ochorením sa v priemere dožívajú 15-tich rokov. Doteraz však neboli vyvinuté účinné terapie pre mukopolysacharidózy III.

Dňa 31. 5. 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konala slávnostná vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Krajské VS ocenení autori

Podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Turzovka. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie aj finančne podporil. Prítomným výtvarníkom a priaznivcom výtvarného umenia sa prihovoril primátor Mesta Turzovka Ľubomír Golis, riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková, odborná pracovníčka Národného osvetového centra pre výtvarnú tvorbu Daniela Klimantová a predseda výberovej poroty profesor Jaroslav Uhel, ktorý v dopoludňajších hodinách viedol aj odborný rozborový seminár pre súťažiacich výtvarníkov. Slávnostnú vernisáž výstavy spríjemnila svojím spevom folklórna skupina Turzovanka.

Nová položka Microsoft Word Document page 0001

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás dňa 31. mája 2019 o 14.00 hod. pozýva na vernisáž výstavy krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019.

Do tohto ročníka postúpilo 187 výtvarných diel od 80 výtvarníkov z piatich regiónov žilinského kraja. Kysuce, Orava, Horné Považie, Turiec a Liptov opäť ponúkli pestrú paletu aktuálnej tvorby talentovaných výtvarníkov a to naprieč všetkými vekovými kategóriami.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr, vybrala spolu 43 výtvarných diel, ktoré ocenila a ktoré postupujú do celoštátneho kola v Trenčíne, konajúceho sa v termíne od 6. do 29. septembra 2019.

Sprievodným podujatím vernisáže bude odborný rozborový seminár vedený predsedom výberovej poroty a uskutoční sa pred samotným slávnostným vyhlásením výsledkov
dňa 31. mája od 11.30 do 13.00 hod.
Výstavu krajských diel si v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke môžete pozrieť až do 30. 6. 2019.

Podujatie je financované Žilinským samosprávnym krajom a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých návštevníkov Turistického centra pod Orlojom výstavu neprofesionálneho fotografa Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci. Výstavu pod názvom „MOJIMI OČAMI“ si môžete pozrieť v Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom každý deň od 6. mája do 4. júna 2019 v čase od 8:50 do 18:10 hod.
Jozef Tomáš sa narodil v roku 1952 v Žiline. Býva s manželkou Katarínou v Kysuckom Novom Meste. Amatérskej fotografii sa venuje viac ako 40 rokov. Celý život bol tomuto koníčku verný, i keď profesionálne pracoval v strojárstve. Svoju tvorbu zameral na rodinu, na fotografovanie okolia a mestskej krajiny.

KKS v Cadci pozvánka JOZEF TOMÁŠ