Liptov

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pozýva všetkých milovníkov výtvarného umenia na zhladnutie kolektívnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Klubu výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši „LIPTOV NA KYSUCIACH“. Klub výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy neprofesionálnych výtvarníkov, kedy výrazne absentovala možnosť vzdelávania v oblasti výtvarného umenia z radov pracujúcich či dôchodcov. V snahe nadviazať na pravidelné tvorivé stretávania výtvarníkov sa podarilo prostredníctvom založenia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov a formou pravidelných stretnutí napomôcť k spojeniu spretŕhaných väzieb medzi výtvarníkmi. Prvé neformálne stretnutie Klubu liptovských neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku sa konalo 8.2.2010. Pod odborným vedením lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka si rozširujú svoj obzor v rámci jednotlivých kreslení o rôzne výtvarné techniky (maľba akrylom, olejom, perokresba, tušová maľba, rôzne kombinované výtvarné techniky, grafické techniky, koláže, atď.), pričom tu vznikajú diela, ktoré prekvapia svojou invenciou často aj samotného autora. Výstava sa koná v rámci spolupráce Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši. Pozývame Vás na zhliadnutie výstavy do foyer Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 10. 12. 2018 do 27. 1. 2019.

 

Mgr. Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci

spoločné foto

Dňa 3. 12. 2018 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste uskutočnila vernisáž autorskej výstavy Stanislava Luhového z Kysuckého Nového Mesta, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
V tvorbe pána Luhového sa objavujú kvetinové zátišia, zátišia s ovocím aj krajinky. Venuje sa aj figurálnym motívom či aktom. Jeho obrazy majú fauvisticko-expresionistický charakter. Aktívne sa zúčastňuje regionálnych, krajských a celoslovenských kôl súťaže Výtvarné spektrum.
Srdečne pozývame všetkých na zhliadnutie výstavy v termíne od 3. 12. 2018 do 13. 12. 2018 každý deň okrem soboty, v čase od 9.00 – 17.00 hod., kedy bude návštevníkov výstavy sprevádzať sám autor.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci

 

Mária Drobilová

Dňa 27. 11. 2018 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnila vernisáž autorskej výstavy Márie Drobilovej z Čadce, ktorá sa koná pri príležitosti jubilea autorky, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Celoživotnou inšpiráciou pri tvorbe pani Drobilovej sú deti, človek, čistota duše, radosť ale aj nepokoj a ľudské trápenie. Najradšej kreslí ceruzou a uhľom. Venuje sa aj maľbe akvarelom, menej už olejomaľbe. S obľubou stvárňuje portréty, ktoré vyjadrujú lásku a nehu, ale i smútok a neľahký údel, ktorý zasahoval do života a pocitov ľudí na Kysuciach i v jej rodnom Starom Tekove.
Na slávnostnej vernisáži sa hudobne predstavili pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci. Výstavu pod názvom „PORTRÉTY“ si môže široká verejnosť pozrieť v Dome kultúry v Čadci v termíne od 27. 11. 2018 do 11. 12. 2018.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci

Srdečne Vás pozývame na jubilejnú autorskú výstavu Stanislava Luhového, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci pod názvom „Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA“. Výstavu si môžete pozrieť od 3. 12. – 13. 12. 2018. Srdečne všetkých pozývame na jej zhliadnutie v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste každý deň v čase od 9.00 - 17.00 hod. - okrem soboty. Autor bude v tomto čase sprevádzať návštevníkov svojou tvorbou a výstavou.Stanko Luhový

Mgr. Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci s Obcou Stará Bystrica pre priaznivcov výtvarného umenia v termíne od 29. novembra 2018 do 30. januára 2019 kolektívnu, tematickú výstavu z tvorby členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci pod názvom „ZIMA NA PALETE“.
V Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom si môže široká verejnosť pozrieť výtvarnú tvorbu Anny Vrškovej zo Svrčinovca, Dušana Chilého z Dunajova, Emy Mosorovej z Oščadnice, Emílie Brezinovej z Klokočova, Gabriely Pastorkovej z Čadce, Ivety Bukovej Štětinovej z Krásna nad Kysucou, Janky Mudríkovej z Čadce, Nataši Lušňákovej z Oščadníc, Veroniky Šugarovej z Kysuckého Nového Mesta, Williama Jaroša z Čadce.
Výstava je predajná a všetci sú srdečne pozvaní na jej zhliadnutie.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci

Srdečne Vás pozývame na zhliadnutie autorskej výstavy "PORTRÉTY" výtvarníčky Márie Drobilovej z Čadce, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

Výstavu si môžete pozrieť vo foyer Domu kultúry v Čadci v termíne od 27. 11. - 11. 12. 2018.

M. Drobilová portrety vystava