Celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor pre prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni výtvarnej tvorby v SR za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov. Súťaž je trojstupňová /regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže/.

Regionálna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnej  výtvarnej tvorby

Poslaním VÝTVARNÉHO SPEKTRA je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácií výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva a kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych súťažiach. Víťazi regionálneho kola postupujú do krajskej súťaže.