Dňa 31. 5. 2019 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konala slávnostná vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov krajskej postupovej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Krajské VS ocenení autori

Podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Turzovka. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý podujatie aj finančne podporil. Prítomným výtvarníkom a priaznivcom výtvarného umenia sa prihovoril primátor Mesta Turzovka Ľubomír Golis, riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková, odborná pracovníčka Národného osvetového centra pre výtvarnú tvorbu Daniela Klimantová a predseda výberovej poroty profesor Jaroslav Uhel, ktorý v dopoludňajších hodinách viedol aj odborný rozborový seminár pre súťažiacich výtvarníkov. Slávnostnú vernisáž výstavy spríjemnila svojím spevom folklórna skupina Turzovanka.

Nová položka Microsoft Word Document page 0001

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás dňa 31. mája 2019 o 14.00 hod. pozýva na vernisáž výstavy krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019.

Do tohto ročníka postúpilo 187 výtvarných diel od 80 výtvarníkov z piatich regiónov žilinského kraja. Kysuce, Orava, Horné Považie, Turiec a Liptov opäť ponúkli pestrú paletu aktuálnej tvorby talentovaných výtvarníkov a to naprieč všetkými vekovými kategóriami.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr, vybrala spolu 43 výtvarných diel, ktoré ocenila a ktoré postupujú do celoštátneho kola v Trenčíne, konajúceho sa v termíne od 6. do 29. septembra 2019.

Sprievodným podujatím vernisáže bude odborný rozborový seminár vedený predsedom výberovej poroty a uskutoční sa pred samotným slávnostným vyhlásením výsledkov
dňa 31. mája od 11.30 do 13.00 hod.
Výstavu krajských diel si v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke môžete pozrieť až do 30. 6. 2019.

Podujatie je financované Žilinským samosprávnym krajom a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých návštevníkov Turistického centra pod Orlojom výstavu neprofesionálneho fotografa Jozefa Tomáša z Kysuckého Nového Mesta, člena Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci. Výstavu pod názvom „MOJIMI OČAMI“ si môžete pozrieť v Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom každý deň od 6. mája do 4. júna 2019 v čase od 8:50 do 18:10 hod.
Jozef Tomáš sa narodil v roku 1952 v Žiline. Býva s manželkou Katarínou v Kysuckom Novom Meste. Amatérskej fotografii sa venuje viac ako 40 rokov. Celý život bol tomuto koníčku verný, i keď profesionálne pracoval v strojárstve. Svoju tvorbu zameral na rodinu, na fotografovanie okolia a mestskej krajiny.

KKS v Cadci pozvánka JOZEF TOMÁŠ

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.
Slávnostná vernisáž výstavy sa konala v piatok 5. 4. 2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Organizátori privítali výtvarníkov z celého kysuckého regiónu.

Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. Spomedzi 95 prihlásených prác odborná porota v zložení: predseda prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia: Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr vybrala spolu 47 prác, ktoré postupujú do krajského kola.

oceňovanie

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019. Do tohto ročníka sa zapojilo 26 neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc. Odborná porota v zložení predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr  vyberala spomedzi 95 prihlásených prác tie najlepšie, ktoré postupujú do krajského kola. Vyhodnotenie súťaže a slávnostná vernisáž výstavy víťazných diel bude v Dome kultúry v Čadci v piatok 5. 4. 2019 o 15.00 hod. Výstavu si môžete pozrieť v termíne od 5. 4. do 2. 5. 2019 v Dome kultúry v Čadci. Na výstave budete môcť zhliadnuť diela Berčákovej Miroslavy z Čadce, Budoša Karola z Čierneho pri Čadci, Drobilovej Márie z Čadce, Galvánkovej Eleny z Kysuckého Nového Mesta, Heděncovej Heleny z Turzovky, Chilého Dušana z Dunajova, Jaroša Williama z Čadce, Lašovej Kristíny z Čadce, Luhového Stanislava z Kysuckého Nového Mesta, Lušňákovej Nataše z Oščadnice, Mosorovej Emy z Oščadnice, Mudríkovej Janky z Čadce, Pastorkovej Gabriely z Čadce, Pavlíka Milana z Čadce, Ratkošovej Jany z Čadce, Romana Martina z Lodna, Romanovej Alice z Čadce, Romanovej Marcely z Čadce, Šeríka Ľuboša z Čadce, Šufliarskeho Vladimíra z Korne, Šugarovej Veroniky z Kysuckého Nového Mesta, Teichgrabovej Jarmily z Čadce, Tomašcovej Tatiany z Čadce, Varšavikovej Eleny z Čadce, Vrábla Jozefa z Podvysokej a Vrškovej Anny zo Svrčinovca.

Pozvánka Výtvarné spektrum page 00013
Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci

Srdečne Vás pozývame na výstavu tvorby Radovana Ladomerského zo Šamorína „PORTRÉTY“, ktoré pre všetkých návštevníkov Kysuckej knižnice v Čadci a milovníkov výtvarného umenia pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Tvorbu Radovana Ladomerského charakterizuje postmoderné cítenie. Maľuje v duchu Andyho Warhola svojráznu tvorbu pop-artistických, najčastejšie monochromátových portrétov. Portréty maľuje najčastejšie suchým pastelom a akrylovými farbami, monochromaticky, s odstupňovaním čiernej farby na bielom plátne alebo papieri. Pomocou tých plôch v našom oku sa vytvorí podobizeň portrétovaného a často máme dojem, že z dvojrozmeru plátna vystupuje tretí rozmer. O tieto podobizne významných osobností, ale aj bežných ľudí je veľký záujem, lebo na týchto portrétoch sa Ladomerskému darí zachytiť a odhaliť podstatu portrétovaného.
Výstavu si môžete pozrieť v hale Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 3. – 28. 4. 2019.

Pozvánka page 0001