Výtvarníctvo, foto, film

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Vás výstavu fotografií z nepostupovej foto súťaže Covid pandémia cez objektív fotoaparátu. Ocenené fotografie si môžete pozrieť vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci do 23. 6. 2021

 Dňa 12. 4. 2021 zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja online formou zasadnutie výberovej poroty regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2021. Do tohto ročníka sa prihlásilo 27 autorov so 63 výtvarnými dielami.

Milí výtvarníci, spolu s Kysuckou knižnicou v Čadci sme pre vás pripravili online prezentáciu výberu z knižného fondu v oblasti výtvarníctva. Veríme, že vás bude tento výber inšpirovať a prídete si vybrať niektorú z veľkého množstva podnetných a náučných publikácií.