Čo mi padlo do oka page 0001

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozývajú na fotovýstavu Ing. Miroslava Paveleka z Novej Bystrice, ktorú si môžete pozrieť od 6. 10. do 21. 11. 2021 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci počas jej otváracích hodín. Názov výstavy „Čo mi padlo do oka“ vystihuje rôznorodosť tvorby neprofesionálneho fotografa z Kysúc.

Ing. Miroslav Pavelek sa narodil v roku 1956 v Novej Bystrici. Už od prvých školských rokov sa venoval fotografovaniu. Začínal prvým najjednoduchším fotoaparátom, ktorý sa nazýval "PIONIER". Jeho fotografovanie bolo vždy spojené so zachytením krajiny, prírody a ľudí žijúcich v nej. Fotografie vyrábal v provizórnych podmienkach tzv. mokrým procesom (vývojka, voda, ustaľovač).
Po absolvovaní SPŠS v Kysuckom Novom Meste pokračoval v štúdiu na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v rôznych inštitúciách, v školách, v samospráve a pod. V súčasnosti pracuje v školstve. Každoročne sa zúčastňuje celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO, na ktorej býva oceňovaný.
Fotografovanie, pešia turistika a cykloturistika je až do dnešných dní jeho koníčkom. Od roku 2003 používa pre spomínané fotografie digitálne fotoaparáty rôznych konštrukcií a výrobcov. Najviac mu však k výbave fotografovania patrí digitálna zrkadlovka, ktorú máva vždy so sebou. Jeho tvorba nemá vyhranený žáner, fotografuje predovšetkým prírodu a ľudí v nej, architektúru a všetko "čo mu padne do oka".