je výtvarný workshop pod vedením prof. Jaroslava Uhela, ktorý je zameraný na zvládnutie techník otláčania: monotypia, frotáž, dekalk (overovanie, experimentovanie, kombinovanie). Workshop je určený je pre min. 6 a max. 10 neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí sa môžu prihlásiť do 9. 10. 2021. Workshop sa bude konať 23. 10. 2021 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Odložený seminár page 0001

Vstupné je 10 € (v cene je strava, materiál). Podujatie sa koná v rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021- Na palete. Hlavný partner podujatia je Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia. Organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Čadca. Tvorbu lektora si môžete pozrieť: http://www.dieladielka.sk/sortiment/diela/27-jaro-uhel/

Prihlásiť sa môžete: https://docs.google.com/forms/d/1xyYC8b2tTwK01Ci8jKWmPYPmltHd_IC03hQPTH_S-yg/edit