Pozvánka Odpočítavanie page 0001

V Kysuckej knižnici v Čadci vystavuje svoje diela výtvarníčka Ľudmila Hudecová zo Skalitého. Autorskú jubilejnú výstavu pripravili Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Sprístupnená je od 20. augusta do 30. septembra 2021. Srdečne Vás pozývame na jej zhliadnutie.


Ľudmila Hudecová, rod. Lašová sa narodila v roku 1956 v Čadci. Od detstva rada kreslila a zaujímala sa o výtvarné umenie. Základnú školu absolvovala v Skalitom, strednú školu so zameraním na priemyselné výtvarníctvo ukončila v Spišskej Novej Vsi. Aktívne začala tvoriť v strednom veku. Venuje sa najmä olejomaľbe, i keď občas pracuje aj s ľahšími technikami ako je kresba ceruzkou, uhľom, suchým pastelom, či kombináciou týchto techník. Témou jej obrazov je príroda, zátišia, abstrakcia, ktorou chce vyjadriť svoju životnú filozofiu a postoj k súčasnému svetu. Celý život sa zaujíma o výtvarné umenie a dejiny výtvarnej kultúry formou samoštúdia. Je členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Svoje obrazy vystavovala na autorskej výstave v Živci v Poľsku, v Čiernom, Skalitom, Čadci a na kolektívnych výstavách v Ružomberku, Čadci, Turzovke, Trenčíne, Dubnici nad Váhom. Zapájala sa do celoštátnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum, kde získavala ocenenia. Žije a tvorí v Skalitom.

Mgr. Ľubica Ligocká, KKS v Čadci