Vyhlásenie výsledkov

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v marci 2021 regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021. Súťažilo sa v troch vekových skupinách – autori do 15 rokov, autori od 15 do 25 rokov a autori nad 25 rokov v kategórii čiernobiela a farebná fotografia. Kategória cykly a seriály a experiment bola bez vekového rozlíšenia. Odborná porota v zložení Mgr. Helena Šišková, ArtD zo Žiliny, Mgr. Art. Lukáš Macek zo Žiliny a Marián Hruška z Čadce zasadala online formou dňa 18. 3. 2021 a hodnotila spolu 95 fotografií od 22 autorov. Na výstavu bolo vybratých spolu 49 fotografií od 15 autorov. Udelených bolo 20 ocenení, do krajského kola súťaže tak postupuje spolu 32 fotografických diel od 12 autorov.

 

 

 Víťazom srdečne gratulujeme a pozývame súťažiacich a záujemcov o fotografiu na online rozborový seminár v sobotu 27. 3. od 18 hod. Jediné, čo je potrebné urobiť, aby ste sa ho mohli zúčastniť, je požiadať o prístup na konferenciu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Výsledková listina AMFO 2021

1. veková skupina: autori do 15 rokov
B. kategória: farebná fotografia
3. miesto: Rebeka Ondrúšková, Krásno nad Kysucou – Rodinné puto
Čestné uznanie: Michal Czán, Čadca - Kvety

2. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
2. miesto: Timotej Talapka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Paranoja
3. miesto: Margaréta Majáková, Oščadnica – Hmlisté ráno
Čestné uznanie: Margaréta Majáková, Oščadnica – Divoké krásky

B. kategória: farebná fotografia
2. miesto: Timotej Talapka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Cesta na vrchol
3. miesto: Margaréta Majáková, Oščadnica – Spolu za horizont
Čestné uznanie:
Jakub Jančo, KNM, Fotoklub J. M. Hurbana – Na jednej nôžke
Timotej Talapka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Nadhľad
Tadeáš Straka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Tigrie oči

3. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia
2. miesto: Marianna Mokryšová, Nová Bystrica – Kúpeľ
3. miesto: Jozef Tomáš, KNM – Bez názvu
Čestné uznanie:
Gabriel Horos, Čadca, Fotoklub J. M. Hurbana – Samota,
Miroslav Pavelek, Nová Bystrica – Cencúle

B. kategória: farebná fotografia
1. miesto: Peter Húšťava, KNM - Smutná krajina I, Smutná krajina II, Smutná krajina III
Čestné uznanie:
Miloš Kocúr, Čadca – Kysucká zima
Jozef Tomáš, KNM – Krajina snov I

C. kategória: cykly a seriály
1. miesto: Margaréta Majáková, Oščadnica – Zakázané ovocie chutí najlepšie I, II, III, IV, V
2. miesto: Andrej Čarnecký, Čadca Čadečka – Tiene slnka I, II, III, IV
3. miesto: Jozef Tomáš, KNM – Okolo Slovenska 2020 I, II, III, IV

 

Zhodnotenie regionálneho kola súťaže AMFO 2021 predsedníčkou poroty Helenou Šiškovou:

Regionálne kolo 49. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021 prinieslo opäť zaujímavé fotografické diela. Tento rok sa aj napriek pandémii COVID-19 a komplikáciám s ňou súvisiacimi prihlásilo v Kysuckom regióne o dvoch autorov viac ako to bolo v minulom toku. Tento rok sa veľa autorov zúčastnilo súťaže vo viacerých kategóriách, či už v rámci svojej vekovej skupiny, alebo vekovo neobmedzenej kategórie, ako sú cykly a seriály. Povedané slovami Daniely Mrázkovej – poprednej českej teoretičky: „Vždyť společnosť si prostřednictvím fotografie každým zlomkem vteřiny vytváři portrét sama sebe. Fotografie je jejím stimulem, svědkem i tvůrčím reflexem“.
V regionálnom kole súťaže bolo udelených 11 ocenení (za umiestnenia na prvých troch miesta) a 9 čestných uznaní, čo je rovnaký počet ocenených autorov ako v minulom roku dokonca čestných uznaní tohto roku porota udelila o dve ocenenia viac. Na rozdiel od minulých rokov sa tento rok hodne autorov zúčastnilo viacerých kategórii, či už v rámci svojej vekovej skupiny, alebo kategórie vekovo neobmedzenej ako sú cykly a seriály. Preto porota udelila viacerým autorom niekoľko ocenení ako napr.: Margaréte Majákovej a
Jozefovi Tomášovi.
Vekovú skupinu do 15 rokov obsadili dvaja autori: Michal Czán, ktorého porota v kategórii čiernobiela fotografia neocenila ale v kategórii farebná fotografia za snímku „Kvety“ získal čestné uznanie. Rebeka Ondrúšková ako druhá zúčastnená autorka v tejto kategórií získala tretie miesto za esteticky zaujímavú vizuálnu výpoveď „Rodinné puto“. Kde tiene držiacich sa ľudských postáv vytvárajúcich akúsi reťaz – pomyselné duchovné spojenie rodiny.
Druhá skupina autori (15 - 25 rokov) bola obsadená 31 fotografiami. V kategórii čiernobiela fotografia autori ponúkajú zaujímavé vizuálne zdelenia predovšetkým určitých emócii a vlastných postojov, ktoré v čase fotografovania prežívali ako napr.: pocity hmlistého rána, paranoja, staroba...Na stvárnenie využívali rôzne fotografické žánre od aranžovaného portrétu, krajiny až po určité konceptuálne vyjadrenia. Zúčastnilo sa jej 7 autorov s 11 fotografiami.
1. Miesto porota neudelila. Tajuplný a pritom výstižný vizuálne vyjadrený snímok s názvom „Paranoja“ od Timoteja Talapku získal druhé miesto. Tretie miesto ako aj čestné uznanie získala autorka – Margaréta Majáková, ktorá dostala v rámci tejto súťaže najviac ocenení. Jej „Hmlisté ráno“ ako aj „Divoké krásky“ - čestné uznanie sú výstižným vyjadrením spojenia človeka a prírody. Farebná fotografia je tu zastúpená témami a žánrami ako je inscenovaný a aranžovaný portrét, ale predovšetkým krajina za všetkých možných svetelných podmienok a ročných období. Výtvarne nekonvenčným spôsobom je využitie vtáčej perspektívy použitím drona, čo pri krajinárskej fotografii odkrýva nové možnosti. Nechýbali ani pokusy o akési konceptuálne vyjadrenia ako aj detaily prírodných krás. Kategóriu farebná fotografia obsadilo 10 autorov s 20 fotografiami. Za takmer piktorialistickú atmosféru putujúcich postáv v zimnej krajine na vrchol hory s priliehavým názvom fotografie: „Cesta na vrchol“, získal Timotej Talapka druhé miesto. Tretie miesto získala Margaréta Majáková s fotografiou „Spolu za horizont“, kde prekrásne zachytila svetlo a atmosféru danej akcie. Čestné uznania porota udelila trom autorom: Timotejovi Talapkovi za výstižné využitie dronu - „Nadhľad“, Tadeášovi Strakovi za svetelne zaujímavý portrét - „Tigrie oči“ a za technický a svetelne výborne zvládnutý prírodný detail Jakubovi Jančovi – „Na jednej nôžke“ Prvé miesto porota v tejto kategórii neudelila.
Skupina nad 25 rokov bola opäť zastúpená najväčším počtom 37 fotografií.
V kategórii čiernobiela fotografia sa objavili témy a žánre ako precítená krajinárska fotografia, ateliérový a inscenovaný portrét, nájdené a vtipné zátišia z exteriéru, dramatické street fotografie, minimalistická architektúra ako aj určité konceptuálne vyjadrenia. Druhé miesto za vtipné nájdené zátišie získala Marianna Mokryšová za fotografiu s názvom „Kúpeľ“ . Tretie miesto získal Jozef Tomáš za výbornú prácu so svetlom a kompozíciou vo fotografii s názvom „Bez názvu“. Čestné uznania v tejto kategórii získali Gabriel Horos za výstižnú pouličnú momentku s priliehavým názvom „Samota“ a Miroslav Pavelek za expresívne a rytmicky stvárnený detail kvapľov s názvom „Cencúle“. V kategórii farebná fotografia porota udelila len jedno ocenenie. Prvé miesto za estetický precítené a svetelne ako aj kompozične vynikajúco stvárnené fotografie zimnej krajiny s názvom: „Smutná krajina I“, „Smutná krajina II“ a „Smutná krajina III“ získal Peter Húšťava. Krajinárska fotografia získala bola aj dve čestné uznania. Prvé dostal Jozef Tomáš za impresionistické stvárnenie krajiny s názvom „Krajina snov I“ a druhé získal Miloš Kocúr za prekrásne zachytenie svetelnej atmosféry zimnej krajiny s názvom „Kysucká zima“.
Kategóriu: Cykly a seriály, tohto roku oboslalo až 5 autorov s 20. fotografiami, čo je o dvoch autorov viac ako v minulom roku. Táto stúpajúca účasť potvrdzuje len fakt, že väčšina kreatívnych autorov sa chce vyjadrovať sériou fotografií využívajúc pri tom rôzne žánre od portrétu a aktu cez aranžovanú a klasickú reportáž, krajinársku fotografiu ako aj subjektívne konceptuálne vyjadrenia.
1. miesto v tejto kategórii patrí Margaréte Majákovej za cyklus symbolických fotografii, mužských aktov. Autorka vynikajúco technicky ale hlavne citlivo svetelne vizualizuje zaujímavý koncept - zakázaného ovocia. Symbolika tiež prevláda v jednoduchých aranžovaných záberoch dvojice mladých ľudí u fotografa Andrea Čarneckého, ktorý získal za cyklus s názvom „Tiene slnka 1-4“ druhé miesto. Športové a pritom výtvarne zaujímavé fotografie od Jozefa Tomáša s názvom „Okolo Slovenska 1-4“ sa umiestnili na treťom mieste. Čestné uznanie v tejto kategórii porota neudelila. Novú kategóriu Experiment tento rok nikto neobsadil, čo je na škodu. Je to kategória kde autori môžu uplatniť naplno svoju fantáziu a tak sa realizovať.
Ako vidieť, žiadna izolácia ako aj pandémia nedokáže zabrániť človeku tvoriť a tým si naplniť svoje túžby. Preto chcem v mene celej poroty všetkým oceneným a vystavujúcim autorom popriať ešte väčšej chuti a odhodlania tvoriť, hľadať a odkrývať, nové, aktuálne obrazy.
Helena Šišková

Fotografie určené odbornou porotou na výstavu:

1. veková skupina autori do 15 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia

1. veková skupina autori do 15 rokov, B. kategória: farebná fotografia

2. veková skupina autori od 15 do 25 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia

2. veková skupina autori od 15 do 25 rokov, B. kategória: farebná fotografia

3. veková skupina autori nad 25 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia

3. veková skupina autori nad 25 rokov, B. kategória: farebná fotografia

Cykly a seriály