Jana Belková z Turzovky, členka Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, vystavuje svoje diela v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Výstavu pod názvom „Poézia jednoduchosti“ pripravilo v spolupráci s autorkou a Obcou Stará Bystrica Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a môžete si ju pozrieť v termíne od 19. 9. do 25. 10. 2020.

Pozvánka Poézia jednoduchosti

 

Jana Belková sa narodila v Čadci, celú svoju mladosť prežila v Krásne nad Kysucou. Jej detstvo bolo zaujímavé vďaka výnimočnému povolaniu jej otca, ktorý bol lesníkom. Preto na toto obdobie spomína ako na ,,zlaté časy" jej najväčšej spätosti a súdržnosti s prírodou. Aj tieto fakty ovplyvnili autorkinu výtvarnú tvorbu, v ktorej sa zamerala na prepojenie človeka s prírodou. Vo svojich obrazoch kladie dôraz na medziľudské vzťahy, ktoré podľa nej môžu existovať len v spojitosti s jednoduchými tradičnými hodnotami.
Vďaka jej záujmu o filozofiu externe študovala filozofiu na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. K štúdiu systematickej filozofie sa vrátila po niekoľkých rokoch a ukončila ho v r. 2017 doktorátom na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Päť rokov pôsobila ako učiteľka, neskôr ako sociálna pracovníčka a špecialistka na ľudí s Alzheimerovou chorobou v sociálnom zariadení. Skúsenosti v sociálnej oblasti si priniesla zo zahraničia, kde bola zamestnaná niekoľko rokov aj v rámci Červeného Rakúskeho kríža.
Jana Belková výtvarne tvorí od detstva. Zúčastňuje sa výtvarných plénerov doma aj v zahraničí. V Kysuckej knižnici v Čadci vystavovala svoje diela na autorskej výstave pod názvom „Čierno-biely život na Kysuciach“ a v Dome kultúry v Čadci „Nostalgia tradičných hodnôt“. Zapája sa aj do kolektívnych výstav. Od roku 2019 je členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. Okrem maľovaniu sa venuje aj literárnej tvorbe. Zúčastňuje sa literárnych regionálnych a celoslovenských súťaží, z ktorých si odnáša ocenenia. V roku 2020 vychádza jej prvá e - kniha prozaických príbehov pre deti ,,Rozprávky na kamenistých chodníčkoch“, ktorú si vlastnoručne ilustrovala.