plagat vs

 

 

Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá je určená pre deti od 15 rokov a dospelým. Koná sa každý rok. Je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom.

Koná sa na troch stupňoch - na regionálnom, krajskom a celoštátnom stupni súťaže a výstavy. Základným stupňom je regionálne kolo, z ktorého ocenení postupujú do krajského kola a následne do celoštátneho.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom súťaže v kysuckom regióne a krajského kola v Žilinskom kraji je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Súťaží sa v dvoch vekových skupinách - v I. vekovej skupine autori vo veku od 15 do 25 rokov a v II. vekovej skupine autori vo veku nad 26 rokov.

V každej vekovej skupine sú 3 kategórie 

kategória A: maľba 
kategória B: kresba a grafika 
kategória C: plastika

kategória D insitná tvorba je bez rozdelenia do skupín 

kategória E intermédiá 

V roku 2020 sa do súťaže prihlásilo 30 neprofesionálnych výtvarníkov s 92 dielami.
V I. vekovej skupine autori od 15 do 25 rokov bolo prihlásených 6 výtvarníkov s11 dielami, v II. vekovej skupine autori nad 26 rokov bolo prihlásených 24 autorov s 81 výtvarnými dielami.
Najviac bola zastúpená kategória A - maľba, kde bolo prihlásených v I. vekovej skupine 11 diel a v druhej vekovej skupine 72 diel.

 

Odborná porota,pracovala v zložení: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Mgr. Erika Šuranská, Mgr. Peter Takáč
Udelené ocenenia:

V I. vekovej skupine - autori od 15 do 25 rokov, kategórii A (maľba) boli ocenení autori bez udelenia poradia:
Ema Mosorová z Oščadníc (Existencia)
Cyril Vihonský z Čadce (Vrakovisko)
Alica Romanová z Čadce (Myšlienka, V labyrinte života, Tou správnou cestou)

V II. vekovej skupine autori vo veku nad 26 rokov v kategórii A (maľba) čestné uznanie získali:
William Jaroš z Čadce (Jarné kvety, Cascade)
Milan Pavlík z Čadce (Keď prekvapí ťa smrť, Genfiada 1985)
Elena Varšaviková z Čadce (Chichimeca, Ľudská rasa)

V II. skupine, autori vo veku nad 26 rokov,  v kategórii A (maľba) boli ocenení autori bez udelenia poradia:
Helena Heděncová z Turzovky (Nočné veľkomesto I., Nočné veľkomesto II.)
Vladimír Šufliarsky z Korne (Splašené kone, Zomierajúce kone, Mŕtve kone)
Jozef Vrábel z Podvysokej (Veľký malý pán lykožrút smreková, Rybár I. (na blyskáč))

Do krajského kola postupujú autori, ktorí sú ocenení, alebo získali čestné uznanie. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. Ľubica Ligocká, manažérka pre výtvarníctvo, foto, film