Dňa 7. 11. 2019 bola v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke slávnostnou vernisážou sprístupnená autorská jubilejná výstava výtvarných prác Mgr. Vladimíra Šufliarskeho, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci.

DSCN2068

 

Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka KKS v Čadci, odovzdala Vladimírovi Šufliarskemu blahoprajný list a poďakovala sa mu za dlhoročnú spoluprácu, za jeho jedinečný prínos v oblasti výtvarného umenia a spolu s ostatnými vzácnymi hosťami vernisáže zablahoželala autorovi k jeho životnému jubileu. Slávnostnú atmosféru vernisáže svojím spevom a hrou na heligónke umocnil Folklórny súbor Nevädza z Korne, ktorý založili a vedú manželia Šufliarski spolu s Máriou Belkovou.
Vladimír Šufliarsky mal pre prítomných pripravené prekvapenie a trom vylosovaným hosťom, ktorých prišlo viac ako 70, daroval na pamiatku malý obrázok zo svojej tvorby.
Vladimír Šufliarsky sa narodil v roku 1944 v Dobšinej. Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Šafárikove, terajšej Tornali. Študoval na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kombináciu výtvarná výchova a ruský jazyk. Už ako študent na strednej škole mal blízky vzťah k folklóru a výtvarníctvu. V rámci štúdia na PF v Banskej Bystrici prišiel na Kysuce na ročnú pedagogickú prax, kde sa jeho pôsobiskom stala Základná škola v Korni.
Je spoluzakladateľom Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc, ktoré od roku 1967 úspešne pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Zúčastnil sa mnohých regionálnych, krajských a celoslovenských výstav, na ktorých získal mnoho ocenení. Vystavoval v Turzovke, Považskej Bystrici, v Ružomberku, v Dubnici nad Váhom, v Humennom, v Bratislave, v Kysuckej galérii v Čadci, v Oščadnici, v Starej Bystrici, v Čadci v Dome kultúry, v Trenčíne i v poľskej Rajczi. Prvú autorskú výstavu mal už v roku 1968 v Kysuckom Novom Meste, po ktorej nasledovali ďalšie.
Vladimír Šufliarsky neustále rozvíja svoj výtvarný talent a ako jeden z najaktívnejších a najúspešnejších neprofesionálnych výtvarníkov na Kysuciach, ktoré úspešne reprezentuje, ale v srdci mu však stále ostáva rodný Gemer. Hlavným inšpiračným zdrojom jeho tvorby je slovenská krajina a človek v nej. Žije a tvorí v Korni.
Jedinečnú autorskú výstavu si môžete pozrieť v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke do 26. 11. 2019.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci