Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva dňa 23. októbra 2019 o 15.00 hod. do DK Čadca na vernisáž výstavy tvorby členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ing. Janky Ratkoškovej z Čadce.
Výstava nazvaná „PRE POTEŠENIE“ bude v Dome kultúry v Čadci sprístupnená v termíne od 23. októbra do 17. novembra 2019. Návštevníci si budú môcť pozrieť výber autorkinej celoživotnej tvorby.

Pozvánka Janka Ratkošová

Výtvarníčka Ing. Janka Ratkošová časť svojho života prežila v Banskej Bystrici a v Bratislave. Po odchode do dôchodku sa vrátila na Kysuce. S maľovaním začala v neskoršom veku, ale záujem o toto umenie mala už od ranného detstva. Vo svojej tvorbe využíva viaceré techniky, najmä olejomaľbu, akvarel, pastel a kombinovanú techniku. Najradšej maľovala krajiny a zátišia s kvetmi. Toho času sa venuje novej, na Slovensku málo známej technike - liatej technike.
Vystavovala v Čadci, Oščadnici, Čiernom, Turzovke, Starej Bystrici, Trenčíne, Humennom, Dudinciach, vo Zvolene, v Piešťanoch i v susednej poľskej Rajzci.
Všetkých srdečne pozývame na vernisáž výstavy.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci