Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre Vás autorskú výstavu Mgr. Janky Mudríkovej z Čadce. Výstava pod názvom „Meditácie s farbami“ je nainštalovaná a sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci v termíne od 9. 10. do 14. 11. 2019.

Janka Mudríková page 00012

 

Mgr. Janka Mudríková, rodáčka z Čierneho pri Čadci v súčasnosti žije, pracuje a tvorí v Čadci. Má dvoch plnoletých synov.
Vyštudovala Gymnázium v Čadci a dvojročné nadstavbové štúdium knihovníctva v Martine. Vysokoškolské vzdelanie absolvovala v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po ukončení štúdia pracovala v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, odkiaľ prestúpila do knižnice v Čadci, kde pracuje dodnes. V Kysuckej knižnici v Čadci v súčasnosti pracuje ako metodička a projektová manažérka.
Výtvarnej práci sa intenzívnejšie venuje cca 10 rokov. Začiatky boli späté s tvorbou sestry Jozefa Kronera - Zuzanou Vaňousovou, ktorá bola jej priateľkou a zasvätila ju do maľby na sklo formou podmaľovky. Svoje výtvarné práce neskôr rozšírila o maľovanie akrylovými farbami na drevené podklady s použitím powertexu, prípadne s technikou decoupage. Farby nanáša do nízkych reliéfov. V jej tvorbe dominuje sakrálna tematika.
Maľovanie využíva ako terapeutikum na stres a psychickú záťaž. Rada pracuje s farbami, tvarmi, ktoré vyvolávajú nové emócie a potláčajú stresom vyvolané negatívne pocity.
Pri príležitosti Jurinovej jesene Janka Mudríková zostavila a ilustrovala kalendár modlitieb a básní, ktorých autormi boli svätci. Kalendár niesol názov „Rok 2013 so svätými“. Taktiež zostavila a ilustrovala poeticko-výtvarný katalóg „Slovo – kresba“ s úvahami MUDr. Vladimíra Pavlíka, CSc.
Srdečne pozývame všetkých na zhliadnutie jedinečnej tvorby členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci