Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva dňa 4. 10. o 17.00 hod. na vernisáž autorskej jubilejnej výstavy Dušana Chilého, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. Autor svoje diela bude vystavovať v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici od 4. októbra do 26. novembra 2019.

Pozvánka Dušan Chilý

Dušan Chilý sa narodil 29.1.1954 v Dunajove. Po ukončení základnej školy študoval na Gymnáziu v Čadci, na Vysokej vojenskej škole vo Vyškove a na Vojenskej akadémii v Brne. V priebehu profesionálnej vojenskej služby pôsobil najskôr vo vojenských posádkach v západných Čechách, neskôr v najvyšších štruktúrach riadenia armády v Prahe, Trenčíne a v Bratislave a nakoniec v zahraničnej misii v Belehrade.

Výtvarné cítenie sa u neho prejavovalo už od predškolského veku a počas celého aktívneho života, avšak až po odchode do dôchodku sa svojej celoživotnej záľube začal venovať intenzívnejšie. Od roku 2004 sa zapája do súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Spektrum na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni, kde získal viacero ocenení. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav, konkrétne v Trenčíne, Piešťanoch, Humennom, Žiline, Čadci, Oščadnici, Turzovke, Krásne, Uherskom Hradišti, Ostrave, Karvinej a v poľskom Rybniku. Autorské výstavy mal v Čadci, Žiline, Krásne nad Kysucou, Starej Bystrici a v poľskej Rajczi.

Hlavnou témou jeho tvorby je hlavne rozmanitá krása slovenskej krajiny, objekty ľudovej architektúry, zaujímavé historické a religiózne objekty, taktiež kvetinové zátišia a ďalšie témy. Preferovanými technikami sú: kresba, akvarel, olej a akryl.