V dňoch 18. - 21. 7. 2019 prebiehal v kysuckom SUDOPARKU v Klokočove tematický výtvarný plenér nazvaný “Architektúra v krajine”. Zúčastnilo sa ho spolu trinásť neprofesionálnych výtvarníkov žilinského kraja.

Výtvarníci pod vedením lektorov Zoltána Agócza a Erika Klapitu vytvorili množstvo jedinečných diel kysuckej dedinky. V maľbe sa zamerali na exteriér, rôzne pohľady, prierezy architektúry v krajine. Naučili sa a vyskúšali si nové techniky maľby. Počas výtvarného štvordnia prebiehali workshopy, diskusie a spoločné rozbory diel. Výtvarníci z rôznych regiónov nášho kraja sa vzájomne obohacovali a inšpirovali svojou tvorbou. Výtvarný plenér končil výstavou novovzniknutých diel všetkých účastníkov a odborným zhodnotením plenéra.

Projekt “Architektúra v krajine” zrealizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Arch. 4

 

Výstava prác bude putovná. Od 13. augusta do 29. septembra 2019 si ju budete môcť pozrieť v Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom- touto cestou Vás srdečne pozývame na jej vernisáž: v utorok 13. augusta o 14.00 hod.

V roku 2020 bude výstava postupne sprístupnená v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Martine a Čadci.

 Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci