Dňa 15. 3. 2019 sa konalo v Kysuckej knižnici v Čadci vyhlásenie výsledkov regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019, ktoré pre všetkých priaznivcov neprofesionálneho filmu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Do tohto ročníka sa prihlásili štyria autori so šiestimi filmami. O výsledkoch súťaže rozhodovala porota pod vedením Kristiána Grupača. Jednotlivé filmy boli zúčastneným premietnuté a porotcovia ich v rámci diskusie hodnotili po odbornej stránke.

Porota víťazi regionálnej CINEAMY
Vo vekovej skupine autori do 21 rokov v kategórii experiment a videoklip sa umiestnil na 1. mieste Daniel Hroš za klip na pesničku JOZEF PAVLUSÍK – OČARILA SI MA.
V III. vekovej skupine autori nad 21 rokov v kategórii videoklip bolo udelené
1. miesto Radovanovi Hrtúsovi za film KOSTOL,
2. miesto Jánovi Capkovi za film NA TEJ SUCHEJ POTOK.
V III. vekovej skupine autori nad 21 rokov v kategórii dokument získava čestné uznanie Pavol Piroha za filmy TESÁRI Z PODPOĽANIA a LAUREÁT.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2019 v Klubovni LKS v NKP Čierny orol.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo, foto, film
KKS v Čadci