Pozývame Vás na zhliadnutie výstavy výtvarných a fotografických diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov riegiónu Kysúc pri KKS v Čadci a Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci, ktorá potrvá od 9. 10. do 21. 10. 2018 v Dome kultúry v Čadci. Výtvarné a fotografické diela boli vytvorené počas plenérov, ktoré v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

KKS v Čadci, pripravilo v auguste 2018 pre členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci výtvarný plenér „Krajina našimi očami“. Plenér bol zameraný na maľovanie kysuckej prírody pod odborným vedením lektoriek Mgr. art. Dáše Klapitovej zo Žiliny a Mgr. Veroniky Mikulášovej z Považskej Bystrice, s ktorými výtvarníci diskutovali o svojej doterajšej tvorbe.
Fotografický plenér „Svet za objektívom“ pre členov Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci sa konal dňa 23. augusta 2018. Lektor Mgr. Tomáš Telepák účastníkom prednášal o princípoch správneho fotenia, vyvaroval fotografov najčastejších chýb, ktoré pokazia peknú fotografiu. Konkrétne svoju pozornosť venoval zachyteniu portrétu, krajiny a objektov. Fotografom zadal praktické úlohy, ktoré počas celého dňa plnili. Po splnení zadania ich odprezentovali a lektor ohodnotil úroveň, poukázal na chyby a odporúčil, akým spôsobom sa ich vyvarovať. Fotografi tak získali odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Na konci plenéra sa lektor zameral aj na úpravu digitálnych fotografií v softvérovom programe, poukázal na rôzne možnosti práce s fotografiou.
Oba plenéry sa konali v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.