Dňa 25. 5. 2018 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konala slávnostná vernisáž krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby krajské Výtvarné spektrum 2018, ktorej hlavným organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom podujatia je Mesto Turzovka.

Krajské Výtvarné spektrum 2018 finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výberovej porote v zložení: akad. maliar Pavol Muška (predseda), prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a Mgr. art. Dáša Klapitová bolo dňa 7. 5. 2018 predložených na posúdenie spolu 247 výtvarných diel od 99 autorov z 5 regiónov Žilinského kraja – Kysuce, Turiec, Liptov, Orava a Horné Považie.
Do najmladšej kategórie A – autori vo veku od 15 do 25 rokov bolo prihlásených 8 autorov, do kategórie B – autori vo veku od 25 do 60 rokov bolo prihlásených 34 autorov. Do kategórie C – autori vo veku nad 60 rokov bolo prihlásených 35 autorov, do kategórie D – autori nad 15 rokov špecifického výtvarného prejavu - insitné umenie, art brut, naivné umenie sa prihlásilo 22 autorov.

krajské VS 2018


Do 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018 v Trenčíne, ktorá sa uskutoční v termíne od 7. 9. – 29. 9. 2018 postupujú diela ocenených autorov a autorov, ktorých odporučila odborná porota na postup do celoštátneho kola.

Výsledky krajského kola VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018:

Kategória A:
Cenu za kolekciu diel získala Tereza Pavlíková z Bytče.
Čestné uznanie bolo udelené Želmíre Lišuchovej z Liptovského Mikuláša.

Kategória B:
Cenu za kolekciu diel v rovnakom poradí získali: Elena Varšaviková z Čadce, Jozef Vrábel z Podvysokej a Ľubomír Hajdučík z Nižných Ružbachov.
Čestné uznanie získali: Alena Fiačanová z Liptovského Mikuláša, Daniel Marček z Dolného Kubína a Zuzana Repaská z Liptovského Mikuláša.

Kategória C:
Cenu za kolekciu diel v rovnakom poradí získali: Lucia Mertlová z Martina, Mária Mravcová z Martina a Ľudmila Hudecová zo Skalitého.
Čestné uznanie bolo udelené: Alene Adámkovej zo Žiliny, Irene Bohunickej zo Žiliny a Dušanovi Chilému z Dunajova.

Kategória D:
Cenu za kolekciu diel v rovnakom poradí udelila odborná porota: Jurajovi Blahovi z Rajca, Rastislavovi Fričovi z Ružomberka a Veronike Jurčákovej z Mútneho.
Čestné uznanie bolo udelené Mikulášovi Majerčiakovi z Bukoviny.

Hlavnú cenu za kolekciu výtvarných diel získal Zdenek Martinák z Liptovského Mikuláša.

Do celoštátneho kola odborná porota odporučila na postup aj autorov, ktorých diela na krajskom Výtvarnom spektre neboli ocenené a to:
Gabrielu Grešovú, Stanislavu Smieškovú, Ľubomíra Zdurienčíka, Janku Čečkovú, Jarmilu Marčišovú, Annu Fábryovú, Vladimíra Šufliarskeho a Karola Stodolicu.

Srdečne pozývame všetkých návštevníkov mesta Turzovka na zhliadnutie výstavy v termíne od 25. mája do 24. júna 2018 v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci postupujúcim do celoštátneho kola Výtvarného spektra 2018 srdečne blahoželá a praje veľa úspechov pri reprezentovaní Žilinského kraja.

Mgr. Ľubica Ligocká,
manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film
KKS v Čadci