Dňa 7. 5. 2018 zasadla v priestoroch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci odborná porota krajského VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018 v zložení: predseda Akad. maliar Pavol Muška a členovia: profesor PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. a Mgr. art. Daša Klapitová, aby v rámci súťažnej časti podujatia vyhodnotila výtvarné diela z regionálnych kôl Výtvarného spektra Žilinského samosprávneho kraja. Kysuce, Liptov, Orava, Turiec a Horné Považie prihlásili spolu 247 diel od 99 autorov.
Do celoštátneho kola postupuje 59 výtvarných diel. Porota udelila 1 hlavnú cenu za kolekciu, 10 ocenení a 8 čestných uznaní.

Pozvánka krajské Výtvarné spektrum page 001

Počas samotnej výstavy krajského VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2018, ktorú pripravuje KKS v Čadci, bude vystavených celkovo 151 diel z celého Žilinského kraja.
Vernisáž výstavy krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 sa bude konať v piatok 25. 5. 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Srdečne vás pozývame, priatelia.

 

Bc. Ľubica Ligocká
Manažér pre výtvarníctvo, fotografiu, film
KKS v Čadci