Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 13. apríla 2018 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu Výtvarné spektrum 2018.
Výberovej porote bolo dňa 10. apríla 2018 predložených na posúdenie 101 výtvarných diel od 26 autorov. Odborná porota pracovala v zložení: predseda poroty akad. mal. Stanislav Lajda, Mgr. Veronika Mikulášová a akad. soch. Jozef Mundier.

Výtvarné spektrum 2018 ocenení autori

OCENENÍ AUTORI:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov:
Čestné uznanie: Nataša Lušňáková

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov:
1.miesto: Jozef Vrábel
2.miesto: Elena Varšaviková
3.miesto: Iveta Buková Štětinová
Čestné uznanie: Miroslava Habčáková Samsonová

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov:
1.miesto: Ľudmila Hudecová
2.miesto: Dušan Chilý, Vladimír Šufliarsky
3.miesto: Stanislav Luhový
Čestné uznanie: Janka Ratkošová

Kategória D: autori nad 15 rokov /výtvarne neškolení/ špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie a pod.
1.miesto: Milan Pavlík
2.miesto: Martin Roman
3.miesto: Michaela Kubaščíková
Čestné uznanie: Bohuslav Urban, Marcela Romanová

Hlavnú cenu tento rok výberová porta neudelila.

Blahoželáme oceneným a srdečne ĎAKUJEME všetkým autorom, ktorí svojimi výtvarnými dielami prispeli do tejto zaujímavej umeleckej mozaiky regionálnej postupovej súťažnej výstavy. Ocenení autori a výberovou porotou doporučení autori postupujú do krajského kola Výtvarné spektrum 2018, ktoré pripravuje naše stredisko a jeho vernisáž sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke dňa 25. mája 2018 o 14.00 hod.
Srdečne vás pozývame...

Bc, Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, fotografiu a film
KKS v Čadci