Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 9. marca 2018 slávnostnou vernisážou v Dome kultúry v Čadci otvorilo regionálnu postupovú súťažnú výstavu AMFO 2018.
Výberovej porote bolo predložených spolu 108 fotografií od 28 autorov. Autori boli zatriedení do skupín podľa nasledujúcich vekových kategórií: I. skupina – autori do 16 rokov, II. skupina - autori do 21 rokov a III. skupina - autori nad 21 rokov.
V I. skupine autorov do 16 rokov
V kategórii farebná fotografia porota udelila prvú cenu MARIANNE MURČOVEJ z Čadce za fotografiu: Večerná ulica. Druhú cenu porota udelila BEÁTE BUDOŠOVEJ z Čadce za fotografiu: Pes. Tretiu cenu za fotografiu Zimné radovánky výberová porota udelila ELIŠKE MOSKÁĽOVEJ z Oščadnice.
V kategórii čiernobiela fotografia odborná porota neudelila žiadne ocenenie.

Čestné uznanie bolo udelené:
MATÚŠOVI HUDÁKOVI z Čadce za fotografiu: Jar
JOZEFOVI STRÝČKOVI z Čadce za fotografiu: Advent

II. skupina autorov do 21 rokov
V kategórii farebná fotografia porota rozhodla nasledovne:
Prvá cena bola udelená MARGARÉTE MAJÁKOVEJ z Oščadnice za fotografiu: Katarzia. Druhú cenu v tejto skupine porota udelila NIKOLE KOZUBOVEJ z Turzovky za fotografiu Mrazivý dych hôr. Tretia cena bola udelená DOMINIKE ZBONČÁKOVEJ zo Staškova za fotografiu: Genius loci II.
Čestné uznanie bolo udelené:
MARGARÉTE MAJÁKOVEJ z Oščadnice za fotografiu: Svetelné kontrasty.

V kategórii čierno-biela fotografia porota rozhodla nasledovne:
Prvá cena bola udelená MARGARÉTE MAJÁKOVEJ za sériu fotografií Úzkosť, Kúpeľ, Dole.

V III. skupine autorov nad 21 rokov


V kategórii farebná fotografia porota rozhodla nasledovne:
Prvú cenu udelila LUKÁŠOVI HODOŇOVI zo Snežnice za sériu fotografií: Ráno v meste pod vrstvou smogu, Dedinka v údolí, Posledný dotyk tepla, Základňa ďaleko od domova.
Druhú cenu porota udelila ŠTEFANOVI STRÝČKOVI zo Svrčinovca za kolekciu troch fotografií: Skógafoss, Grotta Lighthouse, Island IV.
Tretiu cenu porota udelila JANKE OHRADKOVEJ zo Skalitého za kolekciu fotografií: Zimný relax I., Zimný relax II.

Čestné uznanie bolo udelené:
DOMINIKE PETRÁKOVEJ zo Skalitého za sériu fotografií: Zmrznuté v čase – dvere, Zmrznuté v čase – okno, Zmrznuté v čase – špajza.

V kategórii čierno-biela fotografia porota udelila prvú cenu ŠTEFANOVI STRÝČKOVI zo Svrčinovca za sériu fotografií: Ja som svetlo sveta..., Tvár Neapolu, Island I.
Druhú cenu porota udelila DOMINIKE PETRÁKOVEJ zo Skalitého za sériu fotografií „Podoby lásky – Čistá, Podoby lásky – jednoduchá, krásna.
Tretiu cenu porota udelila JANKE OHRADKOVEJ za fotografiu Domorodec.

Oceneným fotografom blahoželáme a srdečne ĎAKUJEME všetkým autorom, ktorí svojimi fotografiami prispeli do tejto zaujímavej umeleckej mozaiky regionálnej postupovej súťažnej výstavy. Ocenení autori a výberovou porotou doporučení autori postupujú do krajského kola AMFO 2018, ktorého vernisáž sa uskutoční dňa 20. júna 2018 v priestoroch foyer Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Ďakujem všetkým členom nášho štúdia za aktívnu činnosť a našim lektorom a porotcom Mariánovi Hruškovi, Jaroslavovi Veličkovi a Marcelovi Hrabovskému za odborné vedenie všetkých vás, ktorí máte radi fotografiu.

 

KKS v Čadci
Ľubica Ligocká