V piatok 18. augusta 2017 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke konalo slávnostné otvorenie výstavy akad. mal. Ondreja Zimku pod názvom ZÁHRADA SNOV. Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie dvoch nových knižných publikácií: Ondrej Zimka – OSOBNOSŤ A DIELO a Ondrej Zimka – ZABUDNUTÁ ZÁHRADA.
Podujatie sa konalo pri príležitosti životného jubilea Majstra Ondreja Zimku.
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, udelilo akad. mal. Ondrejovi Zimkovi BLAHOPRAJNÝ LIST ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu pri rôznych kultúrnych podujatiach a projektoch. Pán Ondrej Zimka je jednou z najvýznamnejších osobností regiónu Kysúc a aj touto cestou mu do ďalších rokov želáme veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.