Pani Helena Fulierová je vedúcou ženskej folklórnej skupiny Turzovanka už od jej vzniku. Minulý rok ženičky v skupine oslávili 10. výročie od jej založenia. Čo všetko sa za tie roky udialo a ako to vyzerá dnes sme sa dozvedeli v rozhovore.

h._fulierov.jpg

Pani Helenka, pred 10 rokmi vznikla Ženská folklórna skupina Turzovanka. Prečo ste sa rozhodli založiť ju?
Každoročne pri príležitosti Vatry zvrchovanosti sa stretávala skupina žien a spievali sme národné piesne. Nakoľko rada spievam, spev žien ma podnietil k tomu, aby som spoločne s Annou Oravcovou oslovila niektoré ženy v Turzovke a založila folklórnu skupinu, ktorá vznikla na prelome júla a augusta r.2003

Koľko ženičiek mala Turzovanka pri svojom vzniku a koľko ich je dnes?
Skupinu tvorilo päť žien - Helena Fulierová, Anna Oravcová, Mária Gregušová, Janka Maďariová a dnes už zosnulá Terézia Michalisková. Naša prvá premiéra bola pri otváraní hlavného programu 32. Beskydských slávností v Turzovke v auguste 2003. Do skupiny neskôr prišli Emília Kobolková a Emília Červencová. V roku 2005 sa počet žien ustálil na 10 - čiže pribudli nové speváčky - Mária Giertlová, Janka Kyjanicová a Mária Gajdošová. Dnes nás je osem, ktoré obetujú svoj voľný čas na nácvik piesní a zvykoslovných pásiem, s cieľom oživiť staré tradície z nášho regiónu a zachovať ich pre budúcu generáciu.

Počas tých rokov ste nacvičili veľa scénických zvykoslovných pásiem, naučili sa množstvo piesní. Ktoré pásmo je vášmu srdcu najbližšie a ktorú pieseň si so ženičkami najradšej zaspievate?
Nedá sa to jednoznačne povedať, ktoré pásmo mi je najmilšie - každé je niečím špecifické. Každé odzrkadľuje iné zvyky a obyčaje niekdajšieho života horných Kysúc. Uvádzame scénické prejavy zvykov našich starých mám, ktoré sú prepletené ľudovými piesňami, rekvizitami ako sú napríklad Na paši, Sušenie sena, originálne Jánske zvyky, Pranie na Kysuci, Priberanie nevesty, Čepčenie, Svadba, Pochovanie basy, Od Ondreja do Vilije., Na borofkach, Vykopávanie žemňokof ....
A ktorú pieseň si radi zaspievame? Nuž asi „ Či to zvon- zvoňu," ( hej, organ- hrajú a či to turzofské, hej, džefčata spevajú) .
Do programov si prizývame aj ďalších účinkujúcich: deti z FSk Bukovinka, heligonkárov z horných Kysúc a Muzičku spod Grúňa z Vvsokej nad Kysucou.

Príprava určite zaberie veľa času. Ako často sa stretávate?
Stretávame sa jedenkrát týždenne v KaSS Turzovka.

Kysuce sú naozaj bohaté na počet folklórnych skupín, každá je však špecifická. V čom spočíva výnimočnosť Turzovanky?
Kolektív žien je nadšený pre folklór, zachovávame tradičnú ľudovú kultúru z okolia „veľkej Turzovky", zhromažďujeme typické piesne a ľudové zvyky obcí, regiónu horných Kysúc a tým chránime a rozvíjame naše národné hodnoty a s patričnou úctou prezentujeme kultúrne dedičstvo našich predkov - zachovávame to, na čo sa v dnešnej dobe už len ťažko pamätá. Svojským prejavom sa snažíme osloviť poslucháčov aj divákov všetkých vekových kategórií. Ale hlavne chceme, aby ľudia nezanevreli na ľudovú kultúru i zvyky a zachovávali ľudovú pieseň ako nositeľku tradícií nášho národa.


Pravidelne sa zúčastňujete rôznych podujatí doma i v zahraničí. Na ktoré sa v roku najviac tešíte a na ktoré za tie roky najradšej spomínate?
Svojou 10 ročnou činnosťou sme spestrili nejeden folklórny festival, kultúrne podujatie i mnohé iné akcie. Skupina sa svojou originalitou dostala na folklórnu scénu významných folklórnych festivalov, kde úspešne reprezentovala Turzovku i Kysuce. Bohatý kultúrny program, v ktorom „ožili" kysucké spevy a zvyky, upútal pozornosť poslucháčov na Goralských slávnostiach v Skalitom, Podroháčškych folklórnych slávnostiach v Zuberci. vo Valašskom múzeu v Rožnove pod Radhoštem, na Slezkých dňoch v Dolní Lomné, na medzinárodnom festivale kolied a pastorálií PASTORALKA ZYWIECKA, v poľských mestách Kety, Žywiec a v Rajczi, v Šuranoch na tradičnom jarmoku, v zrkadlovej sieni primaciálneho Paláca v Bratislave a pod. To je len časť podujatí, ktorých sme sa zúčastnili. Vždy nás poteší pozvanie organizátorov rôznych kultúrnych podujatí nielen na Slovensku ale i v zahraničí, na ktorých sa môžeme prezentovať.
V tomto roku sú to Beskydské slávnosti a 5. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov.

Minulý rok v októbri ste sa s pani Annou Oravcovou zúčastnili celoslovenskej súťažnej prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov Vidiečanova Habovka v Habovke. Odborná porota vás zaradila do zlatého pásma súťaže, čim ocenila vaše kvality. Pripravovali ste sa nejako špeciálne s Aničkou na túto súťaž a ako ste účasť v súťaži prežívali?
Celoštátna súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých sa konala 12. a 13. októbra 2013 v Habovke pod názvom Vidiečanova Habovka 2013. Stretlo sa tu do dvestopäťdesiat ľudových muzikantov a spevákov zo všetkých krajov Slovenska. Príprave na celoslovenskú súťaž sme venovali dostatočnú pozornosť. Stretávali sme sa podľa potreby. Najskôr sme sa sústredili na výber piesní. Vybrali sme si piesne z Turzovky Už je popol-dňu, Co robíš džefča, A co to tam, co to tam. Najskôr to bol stres, väčší tlak akoby si človek myslel, trápili sme sa s potláčaním trémy, ale ako sme vystúpili na pódium všetko z nás spadlo. „Nádych, výdych, toto je naša chvíľa, tak si ju hlavne poriadne užime!" povedali sme si. Po zhodnotení celkového priebehu súťaže nastalo vyhodnotenie, ktoré nám prinieslo veľkú radosť. Zaradenie do zlatého pásma bol pre nás životný úspech.

Pripravujete v skupine niečo nové, poprípade staronové na čo sa môžu čitatelia tešiť?
Každý rok pripravujeme nové programy na kultúrne podujatia a slávnosti organizované mestom v spolupráci KaSS Turzovka. V tomto roku rozširujeme repertoár piesní z okolia Turzovky, ktoré predstavíme na novom CD nosiči . Pripravujeme sa na vystúpenie v Maďarsku. Máme toho veľa rozpracovaného, ale je ešte skoro o tom hovoriť.

Máte nejaký konkrétny cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť?
Je ich viac: aby sme našli nasledovníkov zapálených pre prácu vo folklóre, účinkovať v cyklickej relácií - folklórnej hitparáde, vyhľadávať a spracovávať neznáme, alebo menej známe folklórne tradície a tvorivo ich spracovať do scénických výstupov


Máte aj nejakých nasledovníkov, ktorým odovzdávate svoje skúsenosti?
Za dôležité považujem odovzdávanie skúseností z jednej generácie na druhú. Lásku k ľudovej piesni a slovenskému folklóru vštepujeme do srdca i deťom, s ktorými pracujeme. Ako učiteľky (je nás v skupine 7), vo folklórnych krúžkoch hravým spôsobom zachovávame tradície a zvyky našich predkov a tak formujeme v deťoch už od útleho detstva vzťah k ľudovej kultúre. Svoje skúsenosti odovzdávame hlavne deťom a to v detskom folklórnom krúžku „Ďatelinka" v materskej škole Turzovka Šárky, v detskej folklórnej skupine: „Bukovinka" ktorý pracuje pri CVČ Turzovka, v základnej škole Turzovka a nesmiem zabudnúť ani na folklórny krúžok „Venček", ktorý pôsobí v MŠ Vysoká nad Kysucou, kde pracujem ako riaditeľka. V Turzovke nám vyrastajú „Slávici Kysúc". A nakoniec by som dodala len jedno: „Nech kysucká pieseň ovlaží naše srdcia rovnako ako po stáročia obmýva naše polia a život im dáva naša Kysuc ."

Ďakujem Helenke Fulierovej za rozhovor i za to, že poslednou vetou len zdôraznila to, čo sme celým týmto rozhovorom mali na mysli.

                                          Bc. Katarína Belková
                                               KKS v Čadci