veronika.jpgJe vedúcou dvoch folklórnych súborov, riaditeľkou ZŠ Oščadnica – Ústredie, dlhé roky sa venuje folklóru, ľudovým tradíciám a predsa si na mňa našla čas a odpovedala na pár otázok - Mgr. Veronika Mačuhová.

 

Pani Mačuhová, ste vedúcou dvoch významných kysuckých folklórnych súborov – detského i súboru dospelých. Ako ste sa k tejto práci dostali?

K folklóru som mala blízko už od detstva a to účinkovaním v DFS Vreščovan, vo Folklórnej skupine Oščadnica,  vo FS Ponitran. Počas štúdia na vysokej škole som sa rozhodla prvky folklóru aplikovať vo vyučovacom procese, čo bola téma mojej  diplomovej práce. V snahe posilniť naše kultúrne a historické vedomie, získavať poznatky od našich predkov a odovzdávať ich našim deťom, som v tom období založila DFS Oščadničku.

Ako dlho sa venujete tejto práci?

Ako dlho? Takmer 20 rokov.

Ako dlho už pôsobia samotné súbory?

DFS Oščadnička  pôsobí od januára 1994  a  FS Račan   oslávi v auguste 8. výročie.

Priblížte nám jednotlivé súbory, či už Oščadničku alebo  Račan.

DFS Oščadnička navštevujú deti vo veku od 3 – do 15 rokov rozdelených do 2 kategórii.   

V prvej sú najmenšie deti a začiatočníci, do druhej patria pokročilí tanečníci, ktorí navštevujú   

súbor 3 a viac rokov.

Deti zobrazujú široký repertoár piesní a tancov z regiónu Kysúc a konkrétne najmä z našej obce Oščadnica so zachovalým goralským nárečím. Súbor tvorí ľudová hudba a približne 80 detí. Témy, ktorým  sa venujeme sú rôzne – pasenie husí, kráv, oviec, koní, žatva, svätojánske, šibačky, hry o jedle, hlade, biede, šitie košieľ,  zvyky na Ondreja, na Luciu, Vianoce, chodenie s májom, Morena, páranie peria, pochovanie basy, oščadnický ,,kermaš“, hry na zvieratká. Momentálne  sa venujeme pásme podomových obchodníkoch –,, Cigáni idú.“ FS Račan sa zaoberá predovšetkým Kysuckými zvykmi ale skúma aj ďalšie  regióny na Slovensku. Liptov, Orava, Terchová, Horehronie  a Šariš.  V budúcnosti plánujeme naštudovať a predstaviť tance z Myjavy. Naše folklórne súbory pripravujú každoročne spoločný program Jasličkovej pobožnosti, v ktorom účinkujú deti z Oščadničky, mládež z Račanu, ba dokonca aj naše ženy a muži z foklórnej skupiny.   

So súbormi ste dosiahli veľa rôznych úspechov. Môžete prezradiť aké?

Úspechom je každé vystúpenie, ktoré diváka poteší, vyčarí mu úsmev na tvári, dodá mu silu a radosť do života, obohatí  ho o mnohé spomienky.

K činnosti súborov patria aj súťažné prehliadky. Viackrát sme sa zúčastnili takých súťaží  a úspešne reprezentovali náš región. Našim najväčším úspechom bola účasť na  celoslovenskej  súťažnej prehliadke v Likavke, kde sa stretli najlepšie folklórne súbory zo Slovenska.

Čo je pre Vás osobne najväčším úspechom?

Dnes  mládež vo všeobecnosti nepociťuje potrebu zaujímať sa o skúsenosti svojich predkov, neprejavuje záujem o tradície vlastného národa alebo len vo veľmi malej miere.

Pre mňa osobne je úspechom to, že Detský folklórny súbor Oščadnička navštevuje stále veľa detí a to už niekoľko rokov.

Teším sa z toho,  že z iniciatívy detí prišiel návrh založiť  Mládežnícky folklórny súbor Račan a pokračovať v tom, v čom  začali,  s cieľom venovať sa nielen  reáliám miestnej a regionálnej kultúry, ale postupne sa obohacovať o poznanie ľudovej kultúry celého Slovenska.

Máte nejaký cieľ, ktorý chcete dosiahnuť?

Mojim cieľom nie je zaťažiť deti folklórom, ale vzbudiť vzťah k prostrediu, v ktorom vyrastajú, k spôsobe každodenného života a kultúry v ňom. Vhodne využiť svoj voľný čas, mať radosť s dosiahnutých výsledkov, rozvíjať svoju osobnosť a odovzdávať svoje poznatky ďalším generáciám.

Čo si vyžaduje práca vo folklórnom súbore?

Práca s folklórom si vyžaduje neustály výskum z rôznych prameňov, nácviky, skúšky, získavanie sponzorov, financií z projektov,  z občianskeho združenia, šitie krojov, vyrábanie rekvizít, organizovanie vystúpení. Toto všetko stojí veľa času a námahy, dá sa to zvládnuť iba vtedy, ak to človek robí z láskou k deťom, k rodnému kraju, k tradíciám predkov.  Práca vo folklóre nie je mojim zamestnaním, je to iba môj koníček. Sú to hodiny a hodiny strávené s deťmi a mládežou.  Odmenou je ich vďaka za pekné prežité detstvo, za množstvo zážitkov, za krásne spomienky, vzniknuté priateľstvá.

V dnešnej dobe, žiaľ, málo mladých ľudí prejavuje záujem o folklór a tradície, ale predsa, ak by mal niekto záujem pridať sa k vám, čo musí pre to urobiť?

Ja osobne nepociťujem nedostatok záujmu, vzhľadom na počet členov J. Ak by chcel niekto rozšíriť naše rady, pozývame ho medzi nás, v piatok popoludní od 13.00 do DFS Oščadnička v Kultúrnom dome v Oščadnici a večer od 19.00 do FS Račan. Radi vás uvítame.

 

                                                                                                                                      Katarína Belková, KKS v Čadci