Propozície a prihlášky

Neprofesionálny film v regióne Kysúc 2012 - regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby.

Propozície a prihláška: film_a_video

AMFO 2012 - regionálna postupová súťažná prehliadka amatérskej fotografie.

Propozície a prihláška: amfo

Regionálne Výtvarné spektrum 2012 - regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Propozície a prihláška: regionalne_vytvarne_spektrum

45. Palárikova Raková - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.

Propozície a prihlášky: propozicie_pr_2012

Výtvarné spektrum 2012 - krajská postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Propozície a prihláška:  krajske_vytvarne_spektrum