P R O P O Z Í C I E  A  P R I H L Á Š K U  na 47. ročník Palárikovej Rakovej
- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby
usporiadanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja
si môžete stiahnuť tu: 47._palarikova_rakova

Milí mladí priatelia!

 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizuje  

 

            dňa 24. októbra 2013 /štvrtok/ o 9.00 hod. v Dome kultúry v Čadci

 

regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2013.

Záujemcovia vo veku od 15 do 25 rokov sa môžu prihlásiť najneskôr do 15. októbra 2013

v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci  osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Propozície a prihláška: kys.mikrofn_2013-propozcie_a_prihlka

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje v dňoch 1. – 2. júna 2013 /sobota, nedeľa/ 16. ročník celoslovenskej prehliadky rozprávačov Slovenska ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2013, v rámci ktorej súťažia v slovnom prejave majstri hovoreného slova z celého Slovenska.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prezentovali svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.

Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu:  16._rl-propozcie_2013

 

46. Palárikova Raková národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvory

Propozície a prihláška: propozcie_46._palrikovej_rakovej

DETI DEŤOM 2013 - regionálna súťažná prehliadka detskej  dramatickej tvorivosti sa bude konať 22. marca 2013. 

Propozície a prihláška: deti_detom_2013-propozcie

 

V rytme ľudového tanca 2013 - regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.

Propozície a prihláška:vrt_2013