Propozície a prihášku na regionálnu súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015

si môžete stiahnuť tu: vs.regionalne.2015

Propozície a prihlášku na regionálnu súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015

si môžete stiahnuť tu: amfo2015

Zapojte sa do súťaže neprofesionálneho filmu.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa v rámci svojej činnosti venuje i filmovému umeniu. Pre neprofesionálnych filmárov vyhlasujeme  regionálnu postupovú súťažnú prehliadku pod názvom NEPROFESIONÁLNY FILM V REGIÓNE KYSÚC.

Propozície a prihášku na regionálnu súťažnú prehliadku amatérskej filmovej  tvorby Neprofesionálny film regiónu Kysúc 2015

si môžete stiahnuť tu: neprofesionalny_film_2015
V rytme ľudového tanca 2015 - regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.
Propozície a prihláška: v_rytme_ludoveho_tanca.2015

Krása slova - 61. Hviezdoslavov Kubín

Propozície k aktuálnemu ročníku nájdete tu: hviezdoslavov.kubin.2015

48. ročník Palárikovej Rakovej - národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja sa uskutoční v termíne 20. - 26. 04. 2015.

Propozície a prihlášku nájdete tu: palarikova_rakova2015