Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: slavici_kysuc-_propozicie

                                                                        slavici_kysuc-prihlaska

regionálna súťažná prehliadka detskej  dramatickej tvorivosti
propozície  a prihlášku si môžete stiahnuť tu: deti_detom_2016-propozicie
62. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN


K R Á S A   S L O V A  2016
obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2016
regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

propozície si môžete stiahnuť tu: propozicie_62._hviezdoslavov_kubin

 
palarikova_rakova.pngP R O P O Z Í C I E  A  P R I H L Á Š K U 
na 49. ročník Palárikovej Rakovej
- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja si môžete stiahnuť tu: 49._pr_2016
Milí mladí priatelia!

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizuje dňa 27. októbra 2015 /utorok/ o 9.00 hod. v priestoroch Domu kultúry v Čadci regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2015.


Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: km2015

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje v dňoch 6. - 7. júna 2015 /sobota, nedeľa/ 18. ročník celoslovenskej prehliadky rozprávačov Slovenska ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2015, v rámci ktorej súťažia v slovnom prejave majstri hovoreného slova z celého Slovenska.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o hovorené slovo, aby sa do súťaže prihlásili a prezentovali svoje príbehy, či už prežité, vypočuté, odpozorované alebo vymyslené.

Bližšie informácie a prihlášku nájdete tu: rl_2015