Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby – Žilinský kraj

propozície a prihlášku si môžete  stiahnuť tu: regionalna__prihlaska_a_propozicie_amfo_2016                                                                  

Regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: slavici_kysuc-_propozicie

                                                                        slavici_kysuc-prihlaska

regionálna súťažná prehliadka detskej  dramatickej tvorivosti
propozície  a prihlášku si môžete stiahnuť tu: deti_detom_2016-propozicie
62. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN


K R Á S A   S L O V A  2016
obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2016
regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

propozície si môžete stiahnuť tu: propozicie_62._hviezdoslavov_kubin

 
palarikova_rakova.pngP R O P O Z Í C I E  A  P R I H L Á Š K U 
na 49. ročník Palárikovej Rakovej
- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja si môžete stiahnuť tu: 49._pr_2016
Milí mladí priatelia!

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizuje dňa 27. októbra 2015 /utorok/ o 9.00 hod. v priestoroch Domu kultúry v Čadci regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2015.


Propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: km2015