Propozície a prihlášku na regionálnu súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017
si môžete stiahnuť tu: AMFO_2017_-_regionálne_propozície.doc

Propozície a prihlášku na krajskú súťažnú výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017
si môžete stiahnuť tu: AMFO_2017_-_kraj_-_propozície.doc

regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: Deti_deťom_2017-propozície.doc

Krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: krajské_VS_2017_propozície.doc

 

Regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

propozície a prihlášku si môžete stiahnuť tu: regionalne_VS_2017_propozicie.docx

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

K R Á S A S L O V A 2017
obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2017
regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

propozície si môžete stiahnuť tu: Propozície 63. Hviezdoslavov Kubín.doc

P R O P O Z Í C I E A P R I H L Á Š K U
na 50. ročník Palárikovej Rakovej
- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby  si môžete stiahnuť tu: Propozície 50. Palárikovej Rakovej.doc