Propozície a prihlášky

 

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 na regionálnej úrovni sa bude konať nasledovne:

Uzávierka regionálneho Výtvarného spektra: 25. 3. 2019 (prihlasuje sa elektronicky cez: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/, výtvarné diela priniesť do KKS v Čadci. Výber regionálneho Výtvarného spektra bude 2. 4. 2019. Rozborový seminár a vernisáž výstavy regionálneho Výtvarného spektra bude 5. 4. 2019 o 15.00 hod. vo foyer Domu kultúry v Čadci. Výstavu si môžu milovníci výtvarného umenia pozrieť v termíne od  5. 4. - 28. 4. 2019 vo foyer Domu kultúry v Čadci.

Propozície na regionálne Výtvarné spektrum nájdete tu: Propozície_-_regionálne_VS_2019.pdf

 

 

regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Propozície a prihlášku nájdete tu: DETI DEŤOM 2019 - propozície


Neprofesionálni filmári regiónu Kysúc sa môžu aj tento rok prihlásiť do postupovej súťaže neprofesionálnych filmárov CINEAMA 2019, ktorú organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž je postupová a má 3 stupne. Koná sa na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo, odkiaľ môžu diela postúpiť do krajského kola a následne do celoštátneho.

KRÁSA SLOVA 2019
- obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2019
- regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

Propozície si môžete stiahnuť tu: Propozície 65. Hviezdoslavov Kubín

Propozície na regionálnu postupovú súťaž pre neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc. Do súťaže sa prihlasujú súťažiaci elektronicky na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ v sekcii "chcem sa prihlásiť".

AMFO_2019_-_propozície.docx

Vážení priatelia, divadelníci,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, začalo s prípravami 52. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby pod názvom PALÁRIKOVA RAKOVÁ.

Bližšie informácie pre záujemcov o zapojenie sa do súťaže prinášame v priložených PROPOZÍCIÁCH.

Všetky ostatné informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke: www.kulturnekysuce.sk a fb KKS v Čadci.

Tešíme sa na Vás!

 

KKS v Čadci