Milí rodičia, na začiatku letných prázdnin pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pre Vaše deti zaujímavý workshop FILMÁRIK, kde sa naučia filmovať a spracovať dokumentárny film. Workshop bude trvať 2 dni - od 2. do 3. 7. 2019 v čase od 8.00 - 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci, kde budeme mať stanovište. Bude ho viesť lektorka Mgr. art. Vladimíra Hradecká z Bratislavy, ktorá vyštudovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici filmovú a dokumentárnu tvorbu.
Počas prvého dňa sa oboznámime s históriou filmu, jeho rozdelením a predvedieme si krátke názorné ukážky. Povieme si, čo je to dokumentárny film, prečo je v tejto dobe dôležitý a aké vizuálne možnosti pri jeho tvorbe máme. Deti sa dozvedia, že proces vzniku dokumentárneho filmu môže byť zábavný, dovoľuje nám objaviť nové veci a existuje mnoho možností ako ho vizuálne spracovať. Dozvedia sa aj mnoho iných zaujímavých informácií, ako napríklad, že prvky dokumentárneho filmu sa nachádzajú aj v mnohých iných umeleckých odvetviach...

Dobrý deň, milí priatelia rozprávačského umenia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a zároveň vám oznamujeme zmenu konania celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019.
Vzhľadom k tomu, že na vlaňajšej súťažnej prehliadke viacerí z rozprávačov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Rozprávačskom Lodne a taktiež organizátori /KKS v Čadci a Obec Lodno/ navrhli zmeniť termín konania súťaže z mesiaca jún na september hlavne z toho dôvodu, že v letných mesiacoch prebiehajú rôzne folklórne podujatia a viacerí z rozprávačov sú v nich zainteresovaní, v roku 2019 sme sa rozhodli uskutočniť túto zmenu.

22. ročník Rozprávačského Lodna sa bude konať v dňoch 28. – 29. septembra 2019 v Kultúrnom dome v Lodne.

Logo Lodno3

Veríme, že tento termín sa nám osvedčí a už sa tešíme na naše spoločné stretnutie.
Prajem príjemné prežitie leta a veľa krásnych dní.

Božena Slanináková
manažér pre umelecký prednes, divadlo detí a dospelých

 

Propozície a prihlášku na 22. Rozprávačské Lodno nájdete tu:
Dospelí
Deti do 16 rokov

Milí obdivovatelia folklóru,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru PIESNE DOMOVA 2019, ktorá sa uskutoční 8. septembra 2019 v Dome kultúry v Čadci.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

J.Vrábel Podvysoká1

Autor: Jozef Vrábel, Podvysoká

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre všetkých tvorivých autorov poézie a prózy už 2. ročník literárnej súťaže TAJOMSTVO ATRAMENTU.

tajomstvo atramentu

Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete v priložených propozíciách: PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE

Milí priatelia,

v tomto roku pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, postupovú regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca, ktorá sa bude konať 21. marca 2019 v Dome kultúry v Čadci. 

Všetky potrebné informácie o súťaži nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

Schránka01

Autor: J. Vrábel, Podvysoká

index

 

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby na krajskej úrovni sa bude konať nasledovne:

Uzávierka krajského Výtvarného spektra je 7. 5. 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude počas slávnostnej vernisáže dńa 31. mája 2019 o 14.00 hod vo výstavných priestoroch v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke. Rozborový seminár krajského Výtvarného spektra bude 31. mája 2019 od 11.30 do 13.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke pred vernisážou. Výstava krajského Výtvarného spektra bude od 31. 5. do 30. 6. 2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Propozície ku krajskému Výtvarnému spektru nájdete tu: Propozície_-_krajské_VS_2019.pdf