CINEAMA

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva neprofesionálnych filmárov zapojiť sa do postupovej súťaže CINEAMA 2020. Uzávierka prihlášok je dňa 10. 3. 2020. Súťaž má tri kolá – regionálne, z ktorého postupujú víťazné filmy do krajského kola a následne do celoštátneho kola. Súťaží sa v troch vekových skupinách – I. autori do 16 rokov, II. autori do 21 rokov, III. autori nad 21 rokov, v kategóriách – animovaný, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film. Autor sa do súťaže prihlasuje elektronicky: http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/cineama/489 . Vyhodnotenie súťaže a prehliadka prihlásených filmov sa uskutoční 20. marca 2020 o 15.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci. Bližšie informácie získate na http://www.kulturnekysuce.sk/propozicie-a-prihlasky, alebo telefonicky: 041/433 12 50.

Cineama_2020-_propozície.doc

Cineama_2020-_propozície.pdf

Mgr. Ľubica Ligocká
KKS v Čadci