Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca organizuje postupovú súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc "Výtvarné spektrum 2020". Súťaž je určená pre mládež od 15 rokov a pre dospelých. Uzávierka regionálneho kola je 5. 3. 2020. Do tohto termínu je potrebné aj priniesť svoje diela do Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom portálu NOC: http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/vytspe/426

Bližšie informácie sú uvedené v priložených propozíciách: Propozície_regionálne_Výtvarné_spektrum_2020.pdf

Mgr. Ľubica Ligocká, 041/433 12 50