KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.pdf

Milí priatelia folklóru,

v tomto roku pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí a mládeže SLÁVICI KYSÚC 2020.

066e3407207b10bb26636cf0a6f11475

KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.doc

KKS_v_Čadci-_Propozície_Slávici_Kysúc_2020.pdf