Dobrý deň, milí priatelia rozprávačského umenia,

srdečne vás všetkých pozdravujeme z Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a zároveň vám oznamujeme zmenu konania celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 2019.
Vzhľadom k tomu, že na vlaňajšej súťažnej prehliadke viacerí z rozprávačov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na Rozprávačskom Lodne a taktiež organizátori /KKS v Čadci a Obec Lodno/ navrhli zmeniť termín konania súťaže z mesiaca jún na september hlavne z toho dôvodu, že v letných mesiacoch prebiehajú rôzne folklórne podujatia a viacerí z rozprávačov sú v nich zainteresovaní, v roku 2019 sme sa rozhodli uskutočniť túto zmenu.

22. ročník Rozprávačského Lodna sa bude konať v dňoch 28. – 29. septembra 2019 v Kultúrnom dome v Lodne.

Logo Lodno3

Veríme, že tento termín sa nám osvedčí a už sa tešíme na naše spoločné stretnutie.
Prajem príjemné prežitie leta a veľa krásnych dní.

Božena Slanináková
manažér pre umelecký prednes, divadlo detí a dospelých

 

Propozície a prihlášku na 22. Rozprávačské Lodno nájdete tu:
Dospelí
Deti do 16 rokov