Milí obdivovatelia folklóru,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru PIESNE DOMOVA 2019, ktorá sa uskutoční 8. septembra 2019 v Dome kultúry v Čadci.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených PROPOZÍCIÁCH.

J.Vrábel Podvysoká1

Autor: Jozef Vrábel, Podvysoká