hviezdoslav1

KRÁSA SLOVA 2018
- obvodné a okresné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy

SLOVÁ, HRA A MY 2018
- regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov

Propozície si môžete stiahnuť tu: Propozície_64._Hviezdoslavov_Kubín.doc

PRIHLÁŠKA RECITÁTORA

PRIHLÁŠKA RECITAČNÉ KOLEKTÍVY 

POSTUP RECITÁTORA