palarikova_rakova.pngP R O P O Z Í C I E  A  P R I H L Á Š K U 
na 49. ročník Palárikovej Rakovej
- národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja si môžete stiahnuť tu: 49._pr_2016