Srdečne vás pozývame na 46. ročník Beskydských slávností v Turzovke

tl 2017 final

Eva Belková má 43 rokov a býva v Turzovke v časti Predmier. Vyštudovala SPŠT v Ružomberku, odbor pletiarstvo. V súčasnosti pracuje ako účtovníčka.

Paličkovanej čipke sa začala venovať už počas školského štúdia, keď začala navštevovať krúžok paličkovania. Zo začiatku postupovala podľa kreslených predlôh, ktoré si sama upravovala, neskôr si zručnosti paličkovania rozšírila o mnohopárové vzory.
Svoje práce prezentovala na viacerých podujatiach ako na Slovensku tak aj v zahraničí. V minulosti sa jej práce objavovali aj v mnohých časopisoch venujúcich sa ručným prácam. V máji prezentovala svoju tvorbu aj na
X. ročníku detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku, ktorý sa konal v Kysuckom Novom Meste.

Vážení priatelia,

srdečne Vás pozývame na Slávnostný folklórny program pod názvom MOJA RODNÁ, ktorý je súčasťou jedinečných OSLÁV ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKA 2017. Tie sa uskutočnia v sobotu 15. 7. 2017 v Starej Bystrici - Rínok sv. Michala Archanjela.

Obec Stará Bystrica a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravili tento program v spolupráci s manželmi Pavlom a Amáliou Kužmovcami a folklórnymi zoskupeniami z KYSÚC i ďalších štyroch partnerských regiónov nášho kraja. V programe účinkuje viac ako 450 umelcov, ktorí svojím vystúpením poukazujú na vzácne duchovné kultúrne dedičstvo ukryté v ľudovej slovesnosti, v tradičnej ľudovej hudobnej a tanečnej kultúre, s dôrazom na tieto hodnoty v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

Slávnostný program má ambíciu nielen umocniť významovú stránku znovuzrodenia slovenskej štátnosti, ale aj poukázať na kvalitu mravnej a estetickej sily obyvateľstva na pozadí jeho tradičnej ľudovej kultúry.

Zároveň pripájame aj plagát k podujatiu s kompletným programom večera.

Bude nám cťou privítať Vás v tento večer osobne.

OSLAVY ZVRCHOVANOSTI v Starej Bystrici 15. 7. 2017