Srdečne vás pozývame na regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti DETI DEŤOM.

Deti detom

Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na zhliadnutie zaujímavej výstavy fotografií s názvom EXISTENCIA, autorky Margaréty Majákovej z Oščadnice - členky Štúdia neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc, ktorá bude nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci /foyer/ od 2.3.2018 do 30.3.2018.

EXISTENCIE pozvánka M. Majáková