Vážení priatelia,

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje vzdelávaciu konferenciu, ktorá študentom i širokej verejnosti priblíži osobnosť významného dejateľa našich dejín – Juraja Turza – uhorského palatína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka z Lietavy, slovenského šľachtica, diplomata vplývajúceho na európske dejiny.

Podujatie sa koná pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza a nesie názov JURAJ TURZO – európsky a náš.

Odbornými lektormi konferencie budú Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zo Žiliny a Mgr. František Koreň, historik z Dolného Kubína.

Srdečne vás pozývame...

juraj turzo

Premeny drôtu – výstava

Dom kultúry Čadca, 25. 10. – 30. 11. 2016 

O tom, že drotárske umenie má na Kysuciach svoju tradíciu a zázemie, svedčí výstava Premeny drôtu, ktorá je verejnosti  sprístupnená  v priestoroch Domu kultúry v Čadci v termíne od 25. 10. 2016  do 30. 11. 2016. Návštevníci majú možnosť vzhliadnuť drotársku prácu kysuckých drotárok – Agnesy Kullovej, Ľubici Kullovej, Zuzany Lašovej, Anny Ciprichovej, Gertrúdy Verlíkovej, Viery Ďuranovej, Márie Dudkovej, Lenky Škoríkovej, Margity Bačíkovej a Anny Vrančíkovej.

Všetkých srdečne pozývame.

Výstavu pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

Mgr. Iveta Štětinová

 manažér pre folklór a ľudové remeslo

 KKS v Čadci

 

premeny_drtu _-_ vstava_2016_final.jpg

Tu nájdete podrobný program k 19. ročníku MFF ETNOFILM Čadca 2016. Srdečne vás pozývame, priatelia...VSTUP VOĽNÝ!

POZDRAV  RIADITEĽKY  FESTIVALU:

Vážení  hostia, ctení tvorcovia, milí priaznivci filmového umenia,

uplynuli dva roky od nášho posledného stretnutia s festivalom dokumentárnych filmov zameraným na etnológiu, sociálnu a kultúrnu antropológiu.

ETNOFILM Čadca je tu opäť a v rámci svojej bienálovej periodicity prebieha v dňoch

18.- 21. októbra 2016 už jeho 19. ročník.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa opäť s potešením zhostilo úlohy hlavného organizátora tohto významného filmového festivalu a v spolupráci s partnermi sme pre širokú i odbornú verejnosť pripravili zaujímavé štvordnie plné filmových projekcií a stretnutí s tvorcami dokumentárneho filmového umenia.

Dokumentárny film je zdrojom zaujímavých informácií pre divákov  celého sveta. Ponúka nám pohľad na spôsob života jednotlivých národov, kultúr, ich zvyky, tradície i názory. Filmári a ich tvorba tak zásadným spôsobom dokumentujú dôležité fakty i pre ďalšie generácie. Je pre nás cťou, že počas festivalu môžeme predstaviť najnovšie počiny tohto druhu a to z rôznych svetadielov.

Do medzinárodnej súťaže MFF ETNOFILM Čadca 2016 sa prihlásil historicky rekordný počet filmov: spolu 145 z 28 krajín celého sveta. Na základe rozhodnutia výberovej komisie do hlavnej súťaže postúpilo spolu 40 filmov zo 16 krajín. Sme veľmi radi, že mnohých tvorcov privítame i osobne v Čadci.

Dovoľte mi zaželať vám krásny pobyt na Kysuciach a počas neho veľa nezabudnuteľných zážitkov z tohto výnimočného filmového festivalu, priatelia.

19. ročník ETNOFILM- u sa práve začína...

Mgr. Silvia Petreková

riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci

riaditeľka festivalu ETNOFILM Čadca 2016

plagat etnofilm 2016