Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.
Slávnostná vernisáž výstavy sa konala v piatok 5. 4. 2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. Organizátori privítali výtvarníkov z celého kysuckého regiónu.

Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. Spomedzi 95 prihlásených prác odborná porota v zložení: predseda prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., členovia: Mgr. art. Vladislav Zábel a Mgr. art. Andrej Mazúr vybrala spolu 47 prác, ktoré postupujú do krajského kola.

oceňovanie

 

V kategórii A – autori od 15 do 25 rokov získala čestné uznanie Tatiana Tomašcová z Čadce, na 2. mieste sa umiestnila Nataša Lušňáková z Oščadnice a na 1. mieste Alica Romanová z Čadce.
V kategórii B – autori od 25 do 60 rokov sa na 3. mieste umiestnila Miroslava Berčáková z Čadce, na 2. mieste Ľuboš Šerík z Čadce a na 1. mieste Elena Varšaviková z Čadce.
V kategórii C – autori nad 60 rokov získal čestné uznanie Karol Budoš z Čierneho pri Čadci. Odborná porota udelila dve tretie miesta – Helene Heděncovej z Turzovky a Vladimírovi Šufliarskehmu z Korne a dve druhé miesta – Dušanovi Chilému z Dunajova a Jozefovi Vráblovi z Podvysokej. Na prvom mieste sa umiestnil Stanislav Luhový z Kysuckého Nového Mesta.
V kategória D – insitná tvorba získal Milan Pavlík z Čadce ocenenie za kolekciu dvoch výtvarných diel „Šuflík babky Foldynky“ a „Rebrík do neba“.

Všetci ocenení postupujú do krajského kola, ktorého vernisáž pripravujeme v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke a uskutoční sa 31. 5. 2019.
Výstavu regionálneho kola si môžu všetci záujemcovia pozrieť vo foyer Domu kultúry v Čadci v termíne do 2. mája 2019.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo
KKS v Čadci