Pozvanka KM 2021 page 0001

Zajtra sa uskutoční regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov amatérov. Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov v kysuckom regióne, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Súťaž je postupová, z regionálneho kola do krajského kola postupujú prví traja ocenení súťažiaci za každú kategóriu. Súťaže sa môžu zúčastniť chlapci a dievčatá /muži a ženy/ vo veku 15 až 25 rokov,  ktorí nepracujú ako moderátori v žiadnom profesionálnom  médiu.