Región Kysuce skrýva množstvo tajomstiev a krás vyplývajúcich z našej histórie, zvykov a tradícií. O mnohých z nich mnohí Kysučania, malí či veľkí, doposiaľ ani nepočuli. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, preto pripravilo vzdelávací projekt pod názvom NAŠE KYSUCE, ktorý je určený žiakom základných škôl a ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KKS v Čadci Naše Kysuce plagát page 0001

 

Projekt bude realizovaný v spolupráci s vybranými základnými školami v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. Obsahom projektu, realizovaného počas roka 2019, je viacero záujmovo-vzdelávacích stretnutí žiakov základných škôl s odbornými lektormi z troch oblastí – história, povesti a remeslo. Zámerom jednotlivých stretnutí je priblížiť deťom nehmotné kultúrne dedičstvo nášho regiónu s cieľom rozšíriť poznatky o našej miestnej kultúre, zvykoch, tradíciách a živote našich predkov. O postavách a udalostiach spojených s obcami a miestami nášho regiónu oboznámi žiakov odborníčka v oblasti nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. Po zaujímavostiach z histórie Kysúc budú deti pátrať s historikom a autorom publikácií o histórii PhDr. Mariánom Liščákom, PhD. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú môcť aj sami vyskúšať. Všetky deti, ktoré budú prostredníctvom svojich škôl zapojené do realizácie týchto aktivít, následne vybranou výtvarnou technikou vytvoria vlastné diela s tematikou povestí a historických udalostí prípadne osobností ako aj vlastné remeselné výrobky. Tieto budú prezentované na našich výstavách nazvaných: Povesti našimi očami, Môj pohľad do histórie a Tvorivé ruky, realizovaných v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. Budeme o nich informovať aj verejnosť a to v printových médiách, webovej stránke www.kulturnekysuce.sk a facebook-u KKS v Čadci. Tešíme sa na spoluprácu, priatelia.
Mgr. Jana Balážová, Mgr. Iveta Buková Štětinová
odborné manažérky KKS v Čadci