Srdečne pozývame širokú verejnosť a milovníkov ľudových tradícií a folklóru na postupovú regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca, ktorá sa bude konať dňa 27. marca 2019 o 9.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Čadci. Súťaž každé dva roky v našom regióne pripravuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo päť detských folklórnych súborov z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto: DFS Bukovinka z Turzovky, DFS Drevárik z Krásna nad Kysucou, DFS Kýčerka z Ochodnice, DFS Makovníček z Makova a DFS Nezábudka z Rudiny.
Výkony mladých folkloristov bude hodnotiť odborná porota v zložení: Helena Zahradníková, Pavol Kužma a Veronika Mačuhová.
Všetky súťažné kolektívy budú zaradené do bronzového, strieborného alebo zlatého pásma. Víťazi nás budú reprezentovať na krajskej súťaži Kubínske krpčeky, ktorá sa bude konať 28. apríla 2019 v Dolnom Kubíne. Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Iveta Buková Štětinová
manažér pre folklór a ľudové remeslo
KKS v Čadci

VRĽT POZVÁNKA 2019 page 001