Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vás v termíne od 2. do 30. októbra 2018 pozýva na výstavu historických fotografií výtvarníka a fotografa Martina Romana z Lodna „RETROSPEKTÍVA“. Výstava bude sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci a v rámci nej si budete môcť pozrieť čiernobiele fotografie zo života obyvateľov Obce Lodno v rokoch 1950 – 1980.

Martin Roman 001

Martin Roman sa narodil v novembri 1942 v roľníckej rodine už nebohých Róberta a Agáty Romanových v Lodne. Svojmu rodisku zostal verný dodnes. Základnú školu navštevoval v Lodne. Už od detstva bolo jeho najväčšou záľubou maľovanie, ku ktorému sa neskôr pridalo aj fotografovanie. Vo svojich dielach zobrazuje krásu starých kysuckých dreveníc, život našich starých, prastarých rodičov, ich prácu na poliach, krásu ľudových remesiel, zvykov, zameriava sa na históriu a postupný vývoj života dolnokysuckej dedinky Lodno a jej okolia. Je členom Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc a Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci. Jeho jedinečná zbierka fotografií dokumentuje historické udalosti obce už od roku 1940. Snímky zachytávajú každodenný život, prácu, aktivity v obci, budovanie obce, ale i katastrofy, akou bola napríklad aj povodeň v roku 1965. Jeho zásluhou má obec Lodno zachytené desaťročia dejín, čoho dôkazom je množstvo kroník. Kronikárstvu sa venuje od roku 1956. Spracoval kroniku fotografií histórie hasičov, celý vývin futbalového klubu TJ LODNO – výstavbu futbalového ihriska, výstavbu kostola a taktiež v písomnej aj maľovanej forme kroniku kultúrnych podujatí. Krása a originalita kroník Martina Romana spočíva v tom, že na prvý pohľad pritiahne každého čitateľa prekrásnymi maľbami doplnenými fotografickým materiálom. Pre miestnych obyvateľov pravidelne pripravuje výstavy fotografií z ich života a života ich predkov. Autor sa nadchýna nad mnohými druhmi tvorby, je manuálne zručný. S obľubou zreštauruje staré sochy svätcov, pomníky, kaplnky a kríže, do ktorých sa zahryzol zub času a s jeho maliarskym kumštom im vracia stratenú noblesu.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažér pre výtvarníctvo, foto, film