Jarná paleta – tematická kolektívna výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 14.3.219 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 26.3.2019 do 1.5.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny vo foyer/.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 27.3.2019 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Z lásky – jubilejná autorská výstava výtvarných diel kysuckej výtvarníčky Gabriely Pastorkovej, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 2.2.2019 do 10.4.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Spoznajme kysucké povesti – Ochodnica – vzdelávacie stretnutie žiakov 6. ročníka ZŠ Ochodnica spojené s besedou s odbornou lektorkou na tému Kysucké povesti realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 1.4.2019 o 10.10 hod. v Základnej škole Ochodnica.

Portréty – autorská výstava výtvarných diel výtvarníka Radovana Ladomerského zo Šamorína, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená v hale Kysuckej knižnice v Čadci od 3.4.2019 do 28.4.2019.

65. Hviezdoslavov Kubín Kysucké Nové Mesto – IV. kategória – okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa bude konať v Základnej umeleckej škole Kysucké Nové Mesto 3.4.2019 o 8.30 hod.

Deti deťom – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, ktorá sa uskutoční dňa 5.4.2019 o 9.00 hod. v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.

Výtvarné spektrum 2019 – vyhodnotenie a slávnostná vernisáž výstavy súťažných prác regionálneho kola postupovej výtvarnej súťaže sa uskutoční dňa 5.4.2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Výtvarné spektrum 2019 – regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 5.4.2019 do 1.5.2019 v Dome kultúry v Čadci.

Spoznajme kysucké povesti – Kysucký Lieskovec – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka Základnej školy Kysucký Lieskovec spojené s besedou s odbornou lektorkou na tému Kysucké povesti realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 8.4.2019 o 8.35 hod. v Základnej škole Kysucký Lieskovec.

Návraty – Kysucký Lieskovec – vzdelávacie stretnutie žiakov 6. ročníka ZŠ Kysucký Lieskovec spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole v Kysuckom Lieskovci dňa 9.4.2019 o 8.35 hod.

Remeslo srdcom - Kysucký Lieskovec – vzdelávacie stretnutie žiakov 7. ročníka ZŠ Kysucký Lieskovec s kysuckými remeselníkmi s cieľom priblížiť žiakom ľudové remeslá charakteristické pre kysucký región realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole v Kysuckom Lieskovci dňa 9.4.2019 o 12.20 hod.

Návraty – Turzovka – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka ZŠ Turzovka spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2019 o 8.55 hod. v Základnej škole v Turzovke.

Návraty – Staškov – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka ZŠ Staškov spojené s besedou s odborným lektorom na tému Zaujímavosti z histórie Kysúc realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční v Základnej škole Staškov dňa 10.4.2019 o 10.30 hod.

Povesti našimi očami – výstava žiackych prác žiakov ZŠ Turzovka, ZŠ Staškov a ZŠ Kysucký Lieskovec na tému kysuckých povestí realizovaná v rámci projektu Naše Kysuce, ktorá bude nainštalovaná a verejnosti sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 12.4.2019 do 1.5.2019.

Ján Palárik a Palárikova Raková – výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a sprístupnená od 20.4.2019 do 30.4.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci.

Divadelné masky – výstava výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, ZUŠ Turzovka, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Čadci od 18.4.2019 do 1.5.2019.

Ja a divadlo – výstava výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková, ktorá bude nainštalovaná od 18.4.2019 do 5.5.2019 v Kultúrnom dome Jána Palárika Raková.

Ján Palárik v našej pamäti – prednášky pre základné školy na tému Ján Palárik, ktoré budú realizované od 20.4.2019 do 30.4.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci.

52. Palárikova Raková - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa bude konať v dňoch 24.4.2019 – 30.4.2019 v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika Raková.

*zmena programu vyhradená

Zima na palete – tematická výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 2.1.2019 do 12.3.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Hviezdoslavov Kubín na fotografiách – výstava fotografií z uplynulých ročníkov súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 2.2.2019 do 24.3.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci /vitríny/.

Z lásky – jubilejná autorská výstava výtvarných diel kysuckej výtvarníčky Gabriely Pastorkovej, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 2.2.2019 do 17.3.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

AMFO 2019 – vernisáž výstavy fotografií spojená s vyhlásením výsledkov a rozborovým seminárom regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby, ktorá sa uskutoční dňa 1.3.2019 o 15.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

AMFO 2019 – výstava fotografií prihlásených do regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2019, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená v Dome kultúry v Čadci od 1.3.2019 do 31.3.2019.

Krása slova – 65. Hviezdoslavov Kubín Čadca I. – II. kategória – okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2019 o 8.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Krása slova – 65. Hviezdoslavov Kubín Čadca IV. – V. kategória – okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2019 o 8.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

CINEAMA 2019 – Neprofesionálny film regiónu Kysúc – regionálna postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa uskutoční dňa 15.3.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci.

CINEAMA 2019 – premietanie filmov prihlásených do súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby sa uskutoční dňa 15.3.2019 od 15.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.

Slová, hra a my – 65. Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťaž divadiel poézie a detských recitačných kolektívov, ktorá sa uskutoční dňa 15.3.2019 o 8.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Etnofilm 2018 – pofestivalové premietanie v Nitre – pofestivalová projekcia filmov z MFF Etnofilm Čadca 2018, ktorá sa uskutoční v miestnosti Akropola na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre dňa 18.3.2019 od 9.15 do 14.30 hod.

Etnofilm 2018 – pofestivalové premietanie v Ružomberku – pofestivalová projekcia filmov z MFF Etnofilm Čadca 2018, ktorá sa uskutoční dňa 20.3.2019 od 13.00 do 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Bezpečná jeseň života - odborná prednáška zameraná na prevenciu kriminality páchanej na senioroch, ktorá sa uskutoční pre členov Jednoty dôchodcov, ZPCCH a SZTP Makov dňa 20.3.2019 o 12.00 hod. v Kultúrnom dome v Makove.

V rytme ľudového tanca – regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Čadci dňa 27.3.2019 od 9.00 hod.

Spoznajme kysucké povesti – Staškov – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka ZŠ Staškov spojené s besedou s odbornou lektorkou na tému Kysucké povesti realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2019 o 9.30 hod. v Základnej škole Staškov.

Spoznajme kysucké povesti – Turzovka – vzdelávacie stretnutie žiakov 5. ročníka ZŠ Staškov spojené s besedou s odbornou lektorkou na tému Kysucké povesti realizované v rámci projektu Naše Kysuce, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2019 o 10.50 hod. v Základnej škole Turzovka.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 26.3.2019 do 1.5.2019 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny vo foyer/.

Veľkonočná výstava – výstava prác kysuckých remeselníkov s veľkonočnou tematikou, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 27.3.2019 do 2.5.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

*zmena programu vyhradená

Krása slova - Čadca – obvodné kolo v umeleckom prednese I. – III. kategórie 65. Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2019 o 8.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Krása slova - Turzovka – obvodné kolo v umeleckom prednese I. – III. kategórie 65. Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční dňa 20.2.2019 o 8.00 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Turzovke.

Krása slova – Krásno nad Kysucou – obvodné kolo v umeleckom prednese I. – III. kategórie 65. Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2019 o 8.00 hod. v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou.

Hviezdoslavov Kubín na fotografiách – výstava fotografií z uplynulých ročníkov súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci /vitríny/. Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť v termíne od 2.2.2019 do 24.3.2019.

52. Palárikova Raková – zasadnutie výberovej poroty 52. Palárikovej Rakovej, ktoré sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry v Čadci dňa 27.2.2019 od 9.00 hod.

Z lásky – jubilejná autorská výstava výtvarných diel kysuckej výtvarníčky Gabriely Pastorkovej, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 2.2.2019 do 17.3.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Seminár "Osteoporóza + Alzhaimer" - prednáška na odborné témy spojená s besedou pre členov Jednoty dôchodcov v Korni, ktorá sa uskutoční dňa 26.2.2019 o 13.00 hod. v priestoroch reštaurácie na ihrisku v Korni.

Farebná mozaika z Kysúc – výstava diel kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo foyer sídla Žilinského samosprávneho kraja od 12.2.2019 do 28.2.2019.

AMFO 2019 – zasadnutie hodnotiacej poroty regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografie AMFO 2019, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2019 od 10.00 hod. v priestoroch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

*zmena programu vyhradená

Zima na palete – tematická výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 29.11.2018 do 30.1.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Liptov na Kysuciach – kolektívna výstava výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov z regiónu Liptov, ktorá je nainštalovaná a sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 10.12.2018 do 30.1.2019.

Vianočné inšpirácie – Stará Bystrica – tematická výstava prác kysuckých ľudových remeselníkov, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 7.12.2018 do 31.1.2019.

Vianočné inšpirácie – Čadca – výstava prác s vianočnou tematikou z rúk kysuckých ľudových remeselníkov, ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 7.12.2018 do 31.1.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci /vitríny/.

Medzinárodné kultúrno-športové podujatie Rajd Chłopski – kultúrno-športové podujatie s medzinárodnou účasťou, ktoré sa bude konať v dňoch 25.1. – 27.1.2019 v poľskej Rajczi.

*zmena programu vyhradená

Kysucké korene – tematická kolektívna výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená do 6.12.2018 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

ETNOFILM včera a dnes – výstava z histórie Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca, ktorá je nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny/ do 5.12.2018.

Portréty – jubilejná autorská výstava výtvarných diel výtvarníčky Márie Drobilovej, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, pri príležitosti jej životného jubilea, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 27.11.2018 do 11.12.2018 v Dome kultúry v Čadci.

Zima na palete – tematická výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 29.11.2018 do 30.1.2019 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Seminár „CIVILIZAČNÉ CHOROBY a DIABETES“ – prednáška spojená s besedou pre členov Jednoty dôchodcov v Čadci na odborné témy, ktorá sa uskutoční dňa 3.12.2018 o 9.30 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Z každého rožka troška – jubilejná autorská výstava výtvarných diel výtvarníka Stanislava Luhového – člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, pri príležitosti jeho životného jubilea, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 3.12.2018 do 13.12.2018 v priestoroch Mestského kultúrno-športového strediska v Kysuckom Novom Meste.

Liptov na Kysuciach – kolektívna výstava výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov z regiónu Liptov, ktorá bude nainštalovaná a sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 10.12.2018 do 30.1.2019.

Vianočné trhy v Krásne nad Kysucou – tradičné vianočné trhy spojené s príchodom sv. Mikuláša, ktoré sa budú konať na námestí mesta Krásno nad Kysucou dňa 5.12.2018 od 16.00 hod.

Vianočné trhy v Starej Bystrici – tradičné vianočné trhy spojené s rozsvietením vianočného stromčeka a príchodom sv. Mikuláša, ktoré sa uskutočnia na Rínku sv. Michala archanjela v Starej Bystrici dňa 7.12.2018.

Vianočné inšpirácie – Stará Bystrica – tematická výstava prác kysuckých ľudových remeselníkov, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici od 7.12.2018 do 31.1.2019.

Vianočné inšpirácie – Čadca – výstava prác s vianočnou tematikou z rúk kysuckých ľudových remeselníkov, ktorá bude nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 7.12.2018 do 31.1.2019 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci /vitríny/.

*zmena programu vyhradená

65 rokov Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci – výstava mapujúca históriu, súčasnosť a činnosť KKS v Čadci. ktorá je nainštalovaná a záujemcom sprístupnená od 2.10.2018 do 12.11.2018 v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny/.

Kysucké korene – kolektívna výstava diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 5.11.2018 do 6.12.2018 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci.

Seminár o ľudovej piesni – celoslovenský odborný seminár o tradičnej ľudovej kultúre, ktorý sa bude konať 3.11.2018
v Dome kultúry v Čadci.

Návrat ku koreňom – cyklus odborných prednášok pre vedúcich folklórnych zoskupení, záujmovo umeleckých krúžkov pri základných školách, učiteľom, kultúrnym pracovníkom a vychovávateľom pripravujúcim obecné a školské podujatia zamerané na tradičnú ľudovú kultúru. Ďalšia z prednášok v rámci cyklu sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Beskydu dňa 10.11.2018 o 8.30 hod.

ETNOFILM včera a dnes – výstava z histórie Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca bude nainštalovaná
v Kysuckej knižnici v Čadci /vitríny/ od 16.11.2018 do 5.12.2018.

MFF ETNOFILM 2018 – 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu sa bude konať v termíne od 20.11.2018 do 23.11.2018 v Dome kultúry v Čadci.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva – jedinečná výstava SĽUK-u k jubilejnému 20. MFF Etnofilm Čadca 2018, ktorá bude nainštalovaná v Dome kultúry v Čadci od 20.11.2018 do 23.11.2018.

Návrat ku koreňom – cyklus odborných prednášok pre vedúcich folklórnych zoskupení, záujmovo umeleckých krúžkov pri základných školách, učiteľom, kultúrnym pracovníkom a vychovávateľom pripravujúcim obecné a školské podujatia zamerané na tradičnú ľudovú kultúru. Záverečná prednáška, ktorá sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Beskydu dňa 24.11.2018 o 8.30 hod.

Večer vďaky – 10. ročník benefičného koncertu Občianskeho združenia Naša nemocnica v Čadci a Kysuckej nemocnice
s poliklinikou v Čadci, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2018 o 16.30 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Portréty – vernisáž – slávnostná vernisáž jubilejnej výstavy výtvarných diel výtvarníčky Márie Drobilovej, ktorá sa uskutoční dňa 27.11.2018 o 15.30 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Portréty – jubilejná autorská výstava výtvarných diel výtvarníčky Márie Drobilovej, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, pri príležitosti jej životného jubilea, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 27.11.2018 do 11.12.2018 v Dome kultúry v Čadci.

Zima na palete – tematická výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 29.11.2018 do 30.1.2019 v Galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

*zmena programu vyhradená