ŠPERKOVANIE - remeselná výstava šperkov od študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Žilina nainštalovaná 10.2.2021 - 25.4.2021 vo vitrínach vo Foyer Kysuckej knižnice v Čadci

VEĽKONOČNÉ MOTÍVY - videoprezentácie s veľkonočnými dekoráciami od kysuckých ľudových umelcov zverejnené od 1.apríla 2021 na webovej stránke KKS, na facebook a instagram KKS - veľkonočné kraslice Daniely Baligovej z Klokočova, Heleny Fulierovej z Turzovky, Miroslavy Perďochovej zo Staškova, Juraja Jančulu z Novej Bystrice,  Emílie Vnukovej z Dolného Vadičova, žien rodiny Jančulovej z Novej Bystrice  a veľkonočné medovníčky od Júlie Masnicovej z Makova.

Jarné folklórne témy:  "Turoň" - Tematický a inšpiračný materiál o ľudovom zvyku "Chodenie s Turoňom" na Kysuciach od 1.apríla 2021 na webovej stránke KKS v Čadci.

Jarné folklórne témy: "Morena" - Tematický a inšpiračný materiál o ľudových zvykoch vynášania Moreny na Kysuciach od 1. Apríla 2021 na webovej stránke KKS v Čadci.

Jarné folklórne témy: "Po moji" - Tematický a inšpiračný materiál o ľudových zvykoch na kvetnú nedeľu 1.apríla 2021 KKS na webovej stránke KKS v Čadci.

Vadičovská šibačka - videozáznam tradičnej kysuckej dedinskej šibačky v Hornom Vadičove v podaní FSk "Vajčovci" z Horného Vadičova od 5.apríla 2021 na webovej stránke KKS v Čadci.

Základy kreslenia geometrických objektov v perspektíve - inštruktážne video Zoltána Agócsa pre výtvarníkov  - 6. Apríla 2021 - KKS - web stránka, facebook, instagram

Antická figúra, príprava na kresbu podľa sochy - inštruktážne video Zoltána Agócsa pre výtvarníkov – 7. apríla 2021 - KKS - web stránka, facebook, instagram

Maľovanie zátišia - inštruktážne video Zoltána Agócsa pre výtvarníkov 12. apríla 2021 - KKS - web stránka, facebook, instagram

Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo - zasadnutie výberovej poroty regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 12. Apríla o 10.00 KKS v Čadci/ online.

FILIP LAŠUT – FOTOGRAF, KTORÝ MILOVAL DIVADLO - Spomienka na významného slovenského fotografa a vydavateľa, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou divadelného festivalu Palárikova Raková 13.apríla 2021 na KKS - web stránka, facebook, instagram.

CYKLUS MEDAILÓNOV O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTIACH V OBLASTI OCHOTNÍCKEHO DIVADELNÉHO UMENIA - videoprezentácia o udelení ocenenia významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu Palárikova Raková - Archív KKS v Čadci – ochotnícke divadlo 15 .apríla 2021 na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS.

 Maľovanie podľa predlohy - foto postup maľby podľa predlohy Zoltána Agocsa pre výtvarníkov 19. apríla na KKS web, facebook, instagram

Archív KKS - divadelné predstavenie z Palárikovej  Rakovej - Videozáznam divadelného predstavenia od 20. Apríla 2021 zverejnené na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS

Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo - výstava víťazných diel regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby od 21.apríla 2021 do 2.mája 2021 nainštalovaná v Dome kultúry v Čadci.

CYKLUS MEDAILÓNOV O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTIACH V OBLASTI OCHOTNÍCKEHO DIVADELNÉHO UMENIA - videoprezentácia o udelení ocenenia významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu Palárikova Raková - Archív KKS v Čadci – ochotnícke divadlo 22 .apríla 2021 na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS.

Knižná ponuka pre výtvarníkov - Propagácia knižného fondu výtvarného umenia Kysuckej knižnice v Čadci určenú pre členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci zverejnené na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS od 23.apríla 2021.

Archív KKS - divadelné predstavenie z Palárikovej  Rakovej - Videozáznam divadelného predstavenia od 23. Apríla 2021 zverejnené na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS

HRAČKA - virtuálna výstava hračiek (remeslo/dizajn) - práce študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zverejnené na webovej stránke KKS a na  Facebook, Instagram KKS od 27. apríla 2021.

Výstava kysuckých výtvarníkov - kolektívna tematická výtvarná výstava členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci s témou Žena a dieťa a Jarná paleta sprístupnená od 28. Apríla do 28. Mája 2021 v Turistickom centre POD ORLOJOM v Starej Bystrici.

Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo - videoprezentácia výtvarných diel ocenených aj určených na výstavu regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021 od 28. Apríla 2021 na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS.

COVID pandémia cez objektív fotoaparátu - fotografická výstava vybraných súťažiacich fotografií v súťaži Covid pandémia cez objektív fotoaparátu nainštalované vo foyer kysuckej knižnice v Čadci od 28. Apríla 2021 do 30. Mája 2021.

CYKLUS MEDAILÓNOV O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTIACH V OBLASTI OCHOTNÍCKEHO DIVADELNÉHO UMENIA - videoprezentácia o udelení ocenenia významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu Palárikova Raková - Archív KKS v Čadci – ochotnícke divadlo 29 .apríla 2021 na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS.

Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo - finisáž výstavy víťazných diel regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 30. Apríla 2021 o 15:00 v Dome kultúry v Čadci

 

* zmena programu je vyhradená