ZIMA NA PALETE - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 8. 11. 2016 do 31. 1. 2017.
VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE - výstava kysuckých ľudových remeselníkov, ktorá je nainštalovaná v Galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici a návštevníkom sprístupnená od 9. 12. 2016 do 31. 1. 2017.
ŠACHOVÝ SVET – tematická výstava výtvarných a remeselných diel, ktorá bude nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená od 29. 12. 2016 do 31. 1. 2017 v ZŠ Zákopčie.
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ – stretnutie pri jasličkách so živým betlehemom, ktoré sa uskutoční dňa 6. 1. 2017 o 14.00 hod. v Športovej hale v Čadci.
SEMINÁR PRE PEDAGÓGOV - seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ, pracujúcich s umeleckým prednesom detí a mládeže, ktorý sa uskutoční dňa 18. 1. 2017 v Kysuckej knižnici v Čadci od 8.30 hod.

ZIMA NA PALETE - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 8. 11. 2016 do 31. 1. 2017.

KYSUCKÉ KORENE - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná v Galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici a návštevníkom sprístupnená od 11. 10. do 30. 11. 2016.

VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE - výstava kysuckých ľudových remeselníkov, ktorá je nainštalovaná v galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici a návštevníkom sprístupnená od 9. 12. 2016 do 31. 1. 2017.

VIANOČNÉ TRHY SPOJENÉ S MIKULÁŠOM – dňa 9. 12. 2016 o 18.00 hod sa uskutočnia tradičné vianočné trhy, ktorých súčasťou bude rozsvietenie stromčeka, príchod Mikuláša a prezentácia a predaj výrobkov kysuckých remeselníkov.

ZAČNIME S VYSŤAHOVANÍM! – umelecko-vzdelávacie podujatie pre študentov stredných škôl, skutočné ľudské príbehy obetí holokaustu a hrdinov antifašistického obdoja, zostavené dramaturgom Činohry SND. Javisková interpretácia hercami SND doplnená o židovské a rómske piesne. Podujatie sa uskutoční 20. 12. 2016 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

PREMENY DRÔTU - výstava kysuckých drotárok, ktorá je nainštalovaná v Dome kultúry v Čadci vo vitrínach a návštevníkom sprístupnená od 25. 10. do 30. 11. 2016.

9. Beskydské trienále rezbárov - medzinárodná   výstava rezbárov, ktorá je nainštalovaná  vo frýdeckom zámku a   návštevníkom je sprístupnená od 15. 9. do 13. 11. 2016

Kysucké korene - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná v galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici a návštevníkom  sprístupnená  od 11.10. do 30. 11. 2016.

Premeny drôtu - výstava kysuckých drotárok, ktorá je nainštalovaná  v Dome kultúry v Čadci vo vitrínach  a návštevníkom sprístupnená od 25. 10. do 30. 11. 2016.

ZIMA NA PALETE - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci a návštevníkom  sprístupnená  od 8.11. do 31. 1. 2017.

Juraj Turzo - odborná konferencia pri príležitosti 400. výročia  úmrtia Juraja Turza - uhorského paltína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka z Lietavy, slovenského šľachtica, diplomata, vplývajúceho na európske dejin, ktorá sa bude konať dňa 9. 11. 2016 o 9.00 hod. v Dome kultúry v Čadci.

Večer vďaky - benefičný koncert Kysuckej nemocnice s poliklinkou v Čadci, ktorý sa uskutoční dňa 28. 11. 2016 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci. 

9. Beskydské trienále rezbárov  - medzinárodná   výstava rezbárov, ktorá je nainštalovaná  vo frýdeckom zámku a   návštevníkom je sprístupnená od 15. 9. do 13. 11. 2016

Marcela Romanová – autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 6. 9. do 31. 10. 2016.

Ľudmila Hudecová -  jubilejná autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 23. 9. do13. 10. 2016.

Jesenné tvorivé impulzy - metodické školenie pod odborným lektorským vedením pre moderátorov sa uskutoční dňa 7. 10. 2016 od 8.30 hod. v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci a tvorivá dielňa pre režisérov detského divadla  sa uskutoční v dňa  6. 10.  2016  od 8.30 hod. v Dome kultúry v Čadci.  

Jesenné tvorivé impulzy - metodické školenie pod odborným lektorským vedením pre folkloristov sa uskutoční dňa 8. 10. 2016  od 8.30 hod. v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci.

XVI. Plenér 2016 - stretnutie výtvarníkov, fotografov a filmárov regiónu Kysúc sa uskutoční v Penzióne RAMI v Oščadnici v sobotu 8. októbra 2016 od 10.00 hod.

Kysucké korene - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná v galérii POD ORLOJOM v Starej Bystrici a návštevníkom bude sprístupnená  od 11.10. do 30. 11. 2016.

Kysucký mikrofón 2016 - regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov, ktorá sa uskutoční 14. 10. 2016 od 9.00 hod.  v Dome kultúry v Čadci.

19. MFF ETNOFILM - medzinárodný filmový festival, ktorý sa uskutoční v dňoch od 18. 10. do 24. 10. 2016 v Dome kultúry Čadca. 

Igor Grossman - výstava fotografií, ktorá bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 17. 10. do 24. 10. 2016.

Monografie - výstava monografií, ktorá bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 17. 10. do 24. 10. 2016.

Zo študenta výskumník - výstava archívnych fotografií študentov FiF UK Bratislava, týkajúca sa entológie a folkloristiky, ktorá bude nainštalovaná vo foyer Kysuckej knižnici a návštevníkom sprístupnená od 17. 10. do 24. 10. 2016.

Premeny drôtu - výstava kysuckých drotárok, ktorá bude nainštalovaná  v Dome kultúry v Čadci vo vitrínach  a návštevníkom sprístupnená od 25. 10. do 30. 11. 2016.

Anton Kadura – výstava kysuckého rezbára z Podvysokej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo výstavných priestoroch  Domu kultúry v Čadci od 17. 6. do 1. 9. 2016.

Marcela Romanová – autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná v Kysuckej knižnici v Čadci a návštevníkom sprístupnená od 6. 9. do 31. 10. 2016.

Ľudmila Hudecová -  jubilejná autorská výstava členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čadci a otvorená slávnostnou vernisážou dňa 23. 9. 2016 o 14.00 hod a bude trvať do13. 10. 2016.

Zborovo, Zborovo - tradičný festival v obci Zborov nad Bystricou naplnený bohatým programom sa bude konať v dňoch 10. - 11. 9. 2016.

Kysucké korene - výstava výtvarných diel členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci a návštevníkom sprístupnená  od 26. 7. do 30. 09. 2016.

Od srdca k srdcu -  benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 25. 9. 2016 od 14.00 hod. v Dome kultúry Oščadnica.

Matúšovské hodové slávnosti – 400. výročie prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Kysucou – hodové slávnosti sa budú konať 16 – 18. 9. 2016 v Dome kultúry vo Vysokej nad Kysucou.

9. Beskydské trienále rezbárov  - medrinárodná   výstava rezbárov, ktorej vernisáž  sa bude konať dňa 15. septembra o 17.00 hod vo frýdeckom zámku a   návštevníkom bude sprístupnená do 13. 11. 2016.

 

Kysucké korene - výstava obrazov členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci, ktorá bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci a návštevníkom sprístupnená  od 26. 7. do 30. 09. 2016.

45. Beskydské slávnosti - vyvrcholením Turzovského leta budú v meste Turzovka aj tento rok už 45. Beskydské slávnosti. Tradičný folklórny festival ktorý sa bude konať od 12. 8. do 14. 8. 2016.

Anton Kadura – autorská výstava kysuckého rezbára z Podvysokej, ktorá je nainštalovaná a návštevníkom sprístupnená vo výstavných priestoroch  Domu kultúry v Čadci od 17. 6. do 1. 9. 2016.