COVID pandémia cez objektív fotoaparátu - fotografická výstava vybraných súťažiacich fotografií v súťaži Covid pandémia cez objektív fotoaparátu sprístupnená od 6. 5. 2021 do 23. 6. 2021 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci

OPASEK VYBÍJANÝ - remeselná výstava výrobkov z kože remenára a brašnára Jána Vnuka z Dolného Vadičova nainštalovaná na pracovisku prvého kontaktu Mestského úradu v Ćadci od 20. 5. do 20. 6. 2021

V ríši farieb - autorská výstava Williama Jaroša, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná od 1. 6. do 20. 7. 2021 v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici

Kráľovstvo Kráľa Klinčeka - videorozprávka, v ktorej každé slovo začína písmenom “K” a ktorej autorkou je skúsená rozprávačka Helena Spišáková z Čane. Autorkou ilustrácii je Jana Belková z Turzovky, narozprávala Katarína Borisová zo Starej Bystrice. Sprístupnené od 1. 6. 2021 na web stránke, facebooku, instagrame KKS v Čadci

Divadielko pre deti - detské divadelné predstavenia zo súťažnej prehliadky Deti deťom 2018 venované Medzinárodnému dňu detí sprístupnené od 1. 6. 2021 na web stránke, facebooku, instagrame KKS v Čadci

Čo sa v Lodne šušká… - videozáznam galaprogramu celoslovenskej súťažnej prehliadky rozprávačov 22. Rozprávačské Lodno zverejnené na web stránke, facebooku, instagrame KKS v Čadci od 11. 6. 2021

Výtvarné spektrum 2021 - krajské kolo, rozborový seminár postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Žilinského kraja dňa 17. 6. 2021 o 12.00 hod. v Dome kultúry v Turzovke

Výtvarné spektrum 2021 - krajské kolo, vernisáž výstavy postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Žilinského kraja dňa 17. 6. 2021 o 14.00 hod. v Dome kultúry v Turzovke

Výtvarné spektrum 2021 - krajské kolo, výstava postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Žilinského kraja nainštalovaná v Dome kultúry v Turzovke od 17. 6. 2021 do 13. 7. 2021

Tajomstvo keramiky - remeselná výstava keramiky Jany Hegyiovej z Podvysokej sprístupnená na Pracovisku prvého kontaktu MsÚ v Čadci od 23. 6. do 7. 8. 2021

Príroda na plátne štetcom amatéra - autorská jubilejná výstava Michala Findru, člena štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov sprístupnená od 25. 6. do 8. 8. 2021 vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci - výstava presunutá do haly a spojená s výstavou Jána Hanzela od 2. 7. 2021


*zmena programu vyhradená